Dianne Schellekens (raadslid)

Portefeuille 

 • Bouwen en wonen

 • Omgevingswet en bestemmingsplannen

 • Burgerparticipatie

 • Klimaatadaptatie, groen, openbare ruimte, biodiversiteit, milieu, water

 • Landbouw en dierenwelzijn

Nevenfuncties

 • Eigenaar, Schellekens Proces & Project / Daarom Duurzaam Nu (bezoldigd)
 • Projectadviseur mobiiteit, Regio West Brabant (bezoldigd)
 • Lid Provinciale Raad voor de Leefomgeving (bezoldigd) 
 • Bestuurslid Stichting MiNC (onbezoldigd)
 • Afgevaardigde namens Vrouwen van Nu, Women for Water Partnership (onbezoldigd)
 • Lid, VNG-commissie Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen