Dion Meuwissen (fractievoorzitter)

Portefeuille

  • Financiën

  • Sociaal domein: armoedebestrijding, arbeid en inkomen, minimabeleid, jeugdzorg, jeugdwerk, jongerencentrum

  • Onderwijs

  • Afval

  • Economische zaken

  • Recreatie en toerisme

  • Emacipatie en lhbti-rechten

Nevenfuncties

  • Eigenaar Dion Meuwissen Consultancy (bezoldigd)
  • Voorzitter commissie duurzaam Vereniging van Eigenaren De Heun IV (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen