Draagvlakonderzoek Helvoirt

Helvoirt komt bij Vught. Wat vindt u daarvan?

De gemeente Haaren heft zichzelf op. Het gevolg is dat haar dorpskernen – Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel – overgaan naar de buurgemeenten. Esch gaat naar Boxtel, Biezenmortel naar Tilburg en Haaren naar Oisterwijk. De inwoners van Helvoirt willen het liefst bij Vught aansluiten. Het Vughts gemeentebestuur heet hen van harte welkom en wil graag weten wat u ervan vindt. In deze enquête kunt u uw mening geven over de ‘komst van Helvoirt naar Vught’. 

Wat betekent het voor u?

Voor u, als inwoner of ondernemer in Vught of Cromvoirt, verandert de komst van Helvoirt niet veel. Onze dienstverlening blijft op peil en de gemeentelijke taken, regels en heffingen wijzigen niet. U zult waarschijnlijk niet veel van de herindeling merken. Voor onze nieuwe inwoners uit Helvoirt is dat een ander verhaal. Voor hen brengt de komst naar Vught veranderingen met zich mee.

Wat betekent het voor Vught?

Helvoirt is een aantrekkelijke kern met goede voorzieningen, fraaie monumenten, veel natuurschoon en ongeveer 4.800 inwoners. Het dorp past in veel opzichten bij Vught. Ook een aanzienlijk deel van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen hoort bij Helvoirt. Helvoirt draagt in veel opzichten bij aan de kwaliteiten van Vught.

Groter en sterker

Met Helvoirt erbij krijgt Vught meer ‘body’. Daarmee zet onze gemeente zich groter – en sterker – op de kaart. Dat heeft voordelen. Een grotere gemeente is een krachtiger partner voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere overheden. Zo krijgen we samen nog meer voor elkaar. Denkt u bijvoorbeeld aan een project als de N65, dat zich straks volledig op Vughts grondgebied afspeelt. Dat schept voordelen en kansen.

Waarom komt Helvoirt naar Vught?

De gemeenteraad en inwoners van de gemeente Haaren geloven dat de opsplitsing op termijn beter perspectief biedt voor de toekomst van de kernen. Wel is het belangrijk dat de dorpen hun eenheid en ‘verbindende’ voorzieningen behouden. Zo blijft de leefbaarheid in elke kern bewaard, ook als de kern deel uitmaakt van een andere gemeente. De inwoners van Helvoirt kozen voor samenvoeging met Vught in het vertrouwen dat hiermee een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voor Helvoirt voorhanden is.

Enquête

In een korte enquête kunt u uw mening geven over de samenvoeging van Helvoirt en Vught. Maakt u zich zorgen, hebt u bezwaren of vindt u het goed nieuws? Of vindt u het helemaal niet zo belangrijk? U kunt het allemaal aangeven in de online enquête hieronder. Meedoen is volledig anoniem en kan tot 1 september 2018.

Hoe gaat het verder?

Het zogenaamd draagvlakonderzoek is een onderdeel van het herindelingsproces. Wij doen dit onderzoek door middel van deze enquête. De uitkomst van de enquête wordt toegevoegd aan het herindelingsontwerp dat aan het eind van dit jaar komt. Hierin zijn de herindeling van de gemeente Haaren en haar gevolgen tot in detail uitgewerkt. U kunt het herindelingsontwerp inzien en u kunt een zienswijze indienen. Medio 2019 volgt een herindelingsadvies. Uiteindelijk beslist de minister over de herindeling bij wet. Bij een positief besluit gaat de herindeling waarschijnlijk in op 1 januari 2021.

Volg het herindelingsproces

Meer over het herindelingsproces van de gemeente Haaren vindt u op haaren.nl/toekomst. Deze webpagina is nog in ontwikkeling.