Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig Ook als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of u bouwtechnische aanpassingen doet. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Goed om te weten

Wanneer is de drank en horecavergunning nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden

Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet. Vul hiervoor bijgaand formulier in en maak een afspraak met de gemeente Vught.

pdf Formulier ontheffing drank- en horecawet (PDF, 69.52 KB)

 

Aanvragen

Online aanvragen

U kunt de vergunning of wijziging van de vergunning online aanvragen.


Afspraak maken

Bel 073 65 80 680 om een afspraak te maken.

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

Bij de aanvraag van een drank en horecavergunning voor een regulier horecabedrijf

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is
 • Volledig ingevuld onderstaand bibob-formulier
pdf Formulier BIBOB (PDF, 336.82 KB)
 • Origineel diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier met bijlage:
pdf Aanvraagformulier drank en horecawet model a (PDF, 131.33 KB) pdf Bijlage bij formulier model a (PDF, 61.2 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier:
pdf Formulier aanvraag exploitatievergunning (PDF, 103.28 KB)


Bij de aanvraag van een drank en horecavergunning voor bijvoorbeeld een sportclub of vereniging

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is
 • Origineel diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand
 • Bestuursreglement
pdf Bestuursregelement alcohol in sportkantines (PDF, 102.91 KB)
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag drank en horecavergunning (model B)
pdf Formulier aanvraag drank en horecavergunning (model B) (PDF, 25.73 KB)
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag exploitatievergunning
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 103.28 KB)


Als er andere leidinggevenden komen

U kunt dit ook online melden

 • Arbeidsovereenkomsten nieuwe leidinggevenden

 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van het nieuwe leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Origineel diploma sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden
 • Volledig ingevuld onderstaand formulier:
pdf Formulier bijschrijven leidinggevenden Drank- en horecawet (PDF, 75.42 KB)


Als u bouwtechnisch iets verandert, bijvoorbeeld een uitbreiding van het terras

 • Bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie

Als u de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is

Kosten

Voor een Drank- en horecavergunning betaalt u leges. 

Soort Prijs
Drank- en Horecavergunning € 90,65
Bijschrijven leidinggevenden € 72,35
Ontheffing artikel 35 € 50,30