Drugscriminaliteit

Samen met de politie zorgen we ervoor dat handel in harddrugs vermindert. Het in bezit hebben van drugs is strafbaar. Ook het produceren, verkopen en vervoeren van drugs is verboden. Het gebruiken van drugs is niet strafbaar.

Vermoedt u dat er ergens in Vught of Cromvoirt in drugs wordt gehandeld of dat er op een locatie drugs worden geproduceerd? Schakel dan direct de politie in en bel 0900 8844 of anoniem via ‘Meld Misdaad Anoniem’ tel. 0800 7000. 

Hennepkwekerij

Wat is een hennepkwekerij?

Dit is een locatie waar hennepplantjes gekweekt worden. Wordt de hennep gekweekt  voor drugs dan noemen we dit Cannabis of Marihuana. Henneprassen onder de naam Hennep zijn meestal niet geschikt voor drugs.

Hennepkweek voor drugs gebeurt vaak in de illegaliteit, bijvoorbeeld op een zolderkamer.

Hoe herken je een hennepkwekerij?

 • Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
 • Extra ontluchtingspijpen op het dak
 • Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
 • Condensvorming op de ramen van een woning
 • Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
 • Bij sneeuw ( een dak zonder sneeuw)
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)

Wat zijn de gevaren van een hennepkwekerij?

Brand- en ontploffingsgevaar

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken, wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op. De kans op brand en ontploffing is zeer groot!

Gevaarlijk voor de gezondheid

Voor de wietteelt worden op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met deze bacterie kan een dodelijke afloop hebben.

Schade aan de woning

Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte, ontstaat er schimmelvorming en houtschimmel. De woning daalt hierdoor fors in waarde. Het kost u veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te krijgen.

Vermoeden van een hennepkwekerij? Altijd melden

Als u denkt dat er ergens een hennepkwekerij is, meld dit dan aan de politie via 0900 8844. Dit kunt u natuurlijk ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, telefoonnummer 0800 7000. Kijk voor meer informatie  op de website van meldmisdaadanoniem. 

Hoe werkt een sluiting van een drugspand?

De politie meldt dat er drugs zijn aangetroffen op een locatie. De politie ontruimt deze locatie en vernietigt de drugs.

Nadat de gemeente heeft beoordeeld of er sprake is van een overtreding van de Opiumwet en of er grondslag is voor sluiting van een pand (artikel 13b van de Opiumwet), maakt de burgemeester zijn voornemen bekend om het pand te gaan sluiten.

Daarna volgt het definitieve besluit van de burgemeester om het pand te sluiten. Het pand wordt gesloten en de gemeente vervangt de sloten van het pand en bevestigt een “drugspand gesloten”-bord aan de gevel.

In de tijd dat het pand is gesloten mag niemand deze zonder toestemming van de burgemeester betreden.

Drugslab

Wat is een drugslab?

Een drugslab is een plaats waar synthetische drugs worden gemaakt. Een drugslab kunt u overal aantreffen. De meest voorkomende plekken zijn:

 • op industrieterreinen
 • in bedrijfsverzamelgebouwen
 • bij boerderijen
 • in afgelegen gebouwen

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. 

Hoe herken je een drugslab?

Een XTC-productieplaats is een kleine chemische fabriek. Meestal heeft een productielocatie een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen. Hierdoor valt het in- en uitladen van bijvoorbeeld jerrycans of vaten niet op.

Aanwezigheid van materiaal
In een drugslab worden diverse materialen gebruikt, zoals glaswerk, reactiekolven, weegapparaten, mengkuipen, jerrycans en/of vaten met chemicaliën, centrifuges, tabletteermachines, vrieskisten, drukvaten, vacuümpompen en gasflessen.

Geur
De productielocatie ruikt chemisch. Meestal kunt u ook oplosmiddelen (onder andere aceton) ruiken. Kieren van niet gebruikte ramen en deuren worden daarom meestal afgedicht met bijvoorbeeld ‘purschuim’. Ook worden vaak afzuiginstallaties met koolstoffilters gebruikt die de lucht afvoeren via het dak. Zo wordt de geur hoog in de lucht gebracht.

Regelmatig zitten drugslabs in de buurt van ‘stinkende’ buren zoals fabrieken en/of boerderijen (mestlucht). 

Zicht
De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden zijn vaak geblindeerd. Een productieruimte is vaak rommelig en onoverzichtelijk; chaotisch soms. De ruimte kan beveiligd zijn met camera’s, alarminstallaties, honden of boobytraps.

Wat zijn de gevaren van een drugslab?

 • Uitbraak van brand omdat bij de productie van verdovende middelen de ingrediënten onvoldoende worden gekoeld of juist verwarmd. 
 • Lekkende jerrycans
 • Ontplofgevaar: chemicaliën kunnen ontploffen
 • Chemicaliën zijn giftig
 • Vaak is een drugslab amateuristisch

Hoe werkt een sluiting van een pand?

De politie meldt dat er een drugslab is aangetroffen op een locatie. De politie ontruimt deze locatie en vernietigt de drugs.

Nadat de gemeente heeft beoordeeld of er sprake is van een overtreding van de Opiumwet en of er grondslag is voor sluiting van een pand (artikel 13b van de Opiumwet), maakt de burgemeester zijn voornemen bekend om het pand te gaan sluiten.

Daarna volgt het definitieve besluit van de burgemeester om het pand te sluiten. Het pand wordt gesloten en de gemeente vervangt de sloten van het pand en bevestigt een “drugspand gesloten”-bord aan de gevel.

In de tijd dat het pand is gesloten mag niemand deze zonder toestemming van de burgemeester betreden.

Dumping drugsafval

Wat is dumping?

Dumping is chemisch afval wat afkomstig is van illegale drugslaboratoria. Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn.

Hoe herken je een dumping?

Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten en soms ook gasflessen. Af en toe ligt het afval in een uitgebrande auto en dan is het nóg gevaarlijker.

Wat zijn de gevaren van een dumping?

Slecht voor uw gezondheid

Drugsdumpingen zijn gevaarlijk voor uw gezondheid. U kunt bij inademing problemen krijgen met ademhalen. Ook worden soms gasdrukhouders aangetroffen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen.

Slecht voor het milieu

Chemische stoffen lekken vaak weg door de manier van dumping. Dit is zeer slecht voor het milieu. De chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen, waardoor het grondwater vervuild kan raken.