Drukriolering

Drukriolering is speciaal ontworpen en berekend om het afvalwater met een pomp door dunne rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering te laten stromen. Deze komt het meest voor in het buitengebied.

Waar is drukriolering voor?

Drukriolering is alleen gemaakt voor afvoer van huishoudelijk afvalwater (vuilwater) van toilet, wasmachine, douche, wasbak en gootsteen. De pompjes draaien normaal gesproken een paar keer per dag. Op plaatsen waar drukriolering is, staan kastjes met een rode lamp er op. De lamp gaat branden bij een storing van de pomp. 

Brandt het lampje tijdens een regenbui?

Er zijn veel huizen waarbij ook de hemelwaterafvoer (regenpijp) is aangesloten op het drukriool. Bij zware regenbuien gaat het dan mis. De drukriolering kan die grote hoeveelheden water niet verwerken, waardoor er in huis overlast ontstaat. Daarnaast brengen die fout aangesloten regenpijpen ook schade toe aan de drukriolering. En dat brengt hoge kosten met zich mee.

Wat kunt u doen?

Hemelwater (regenwater) hoort niet thuis op de drukriolering. De storingsdienst kan dit probleem dan ook niet oplossen. Als het rode lampje brandt tijdens, of vlak na een flinke regenbui, onderneem dan de volgende stappen: 

  1. Bel niet meteen de storingsdienst, maar wacht tot 2 uur na de laatste bui. 
  2. Brandt het lampje dan nog steeds? Neem contact op met de storingsdienstaannemer Kanters: 0413 388 388. Meld ook het nummer van de kast.
  3. Koppel het hemelwater los van uw riolering.

Lampje brandt zonder regenbui

Dan is er mogelijk een storing. Kijk of de verstopping in uw eigen deel of in het gemeentelijk deel van de riolering zit. Zit de verstopping in uw eigen deel? Neem contact op met uw installateur. Zit de verstopping in het gemeentelijk deel? Bel dan Firma Kanters op 0413 38 83 88. Ze vragen u dan om het nummer op de kast en de locatie van de kast door te geven.