Eddie van Doorn (raadslid)

Portefeuille

  • Energie en klimaat
  • Natuur en milieu
  • Openbare orde en veiligheid
  • Vergunningen
  • Sport

Nevenfuncties

  • Hoofdconducteur / Buitengewoon Opsporingsambtenaar NS Reizigers (bezoldigd)
  • Burgerhulpverlener HartslagNU (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen