Een gastvrij en aantrekkelijk Vught maken we samen

Publicatiedatum: 
3 dec 2019
De gemeente Vught wil een vriendelijke, gastvrije en aantrekkelijke gemeente zijn. Wij kunnen hier natuurlijk niet alleen voor zorgen. Ook onze ondernemers dragen bij aan deze uitstraling. Een wildgroei aan reclame-uitingen, onbegrensde afscheidingen van terrassen door hoge banken of plantenbakken, of het in grote hoeveelheid uitstallen van verkoopartikelen past niet bij wat wij willen uitstralen. Om die aantrekkelijke gemeente te zijn, hebben wij uw hulp nodig. Samen maken we Vught nog mooier.

Regelmatig ontvangen wij meldingen dat de doorgang op de trottoirs voor rolstoelen en rollators slecht is doordat er spullen in de weg staan. Samen met werkgroep toegankelijk Vught, het centrummanagement en haar achterban heeft het college van B&W gekeken naar de wensen van de ondernemers, de huidige situatie en de mogelijkheden om regels te versoepelen. Met deze input hebben wij de ‘Vughtse huisregels’ opgesteld. Hiermee geven we op een overzichtelijke manier aan wat er mogelijk is in de openbare ruimte op het gebied van uitstallingen, reclame en terrasafscheidingen. Op bijgevoegd schema ziet u een overzicht van de Vughtse huisregels.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Vught