Een veiliger Vught maken we samen met onze inwoners

Publicatiedatum: 
13 sep 2019
Een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen. Daar zetten gemeente, politie en onze buurtpreventie zich voortdurend voor in. Niet alleen met het bestrijden van overlast en criminaliteit, maar ook met goede informatie om uw woning en wijk nog veiliger te maken. Want onze veiligheid maken we samen.

Om dat goed te kunnen doen, zijn we benieuwd naar uw mening. Alle inwoners van Vught ontvangen een uitnodiging waarmee ze op www.veiligheidinvught.nl de vragenlijst kunnen invullen. Met deze actuele en representatieve informatie, willen we komen tot een doelgericht en slagvaardig veiligheidsbeleid met actieve participatie van zijn inwoners. Eind 2019 maken we de resultaten bekend gemaakt.

De zorg en verantwoordelijkheid voor veiligheid is een gezamenlijke taak van politie, gemeente én inwoners. Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving moet niet alleen het nodige inzicht bieden, maar ook alle inwoners actief betrekken bij het Vughtse veiligheidsbeleid. Met dit nieuwe onderzoek halen we informatie bij de inwoners op. Welke zaken vragen aandacht in een wijk, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat vinden inwoners belangrijk? Ook suggesties en ideeën zijn welkom. Zo bevordert het onderzoek de participatie en leren wij de ‘vraag naar veiligheid’ nog beter kennen.

Zo doet u mee

Komende weken ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan het Vughtse veiligheidsonderzoek. Hoe meer inwoners deze invullen hoe beter wij ons beleid hierop kunnen maken.

Vul vóór 30 september de vragenlijst in via www.VeiligheidinVught.nl. Hebt u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de gemeente via veiligheid@vught.nl Alvast hartelijk dank voor uw deelname.