Eerste AED in buitenkast

Publicatiedatum: 
12 dec 2017
Wethouder Saskia Heijboer onthulde de eerste AED-buitenkast bij het Vughtse gemeentekantoor. Het is een eerste stap op weg naar een ‘hartveilig Vught’. Dat wil zeggen dat er voldoende en op tijd beschikbare AED’s in de gemeente zijn om in te zetten bij een hartstilstand.

Per week krijgen ongeveer 300 mensen een acute hartstilstand. Het kan echt iedereen overkomen. Ook als je jong en gezond bent, zoals pas geleden nog de Ajax voetballer Nouri. Als binnen zes minuten wordt begonnen met reanimatie, is de kans het grootst dat het slachtoffer overleeft zonder fatale hersenschade. Deze reanimatie gebeurt door hartmassage en het aansluiten aan een AED. Dit apparaat kan via stroomstoten het hart weer op gang krijgen.

Getrainde hulpverleners

Voor succesvolle reanimatie bij een hartstilstand zijn twee zaken van belang. Ten eerste moeten er voldoende getrainde hulpverleners zijn. In Vught zit dat wel goed. We kunnen een beroep doen op dat 230 burgerhulpverleners. Daarnaast is de aanwezigheid van een snel inzetbare AED essentieel. Om een AED binnen zes minuten in te kunnen zetten, is het nodig dat er zich binnen een straal van 500 meter een AED bevindt die 7 dagen per week 24 uur per dag inzetbaar is.

Dekking in Vught is niet goed

In Vught zijn er momenteel ruim dertig AED’s aanwezig.  Maar, slechts elf zijn aangemeld bij de meldkamer/112. Drie daarvan zijn zeven dagen per week 24 uur per dag inzetbaar. De AED’s  zijn verder nogal ongelijk verspreid over de gemeente. Zo bevinden zich zeven AED’s in het centrum, waarvan er één 24/7 inzetbaar is. Met het oog op een adequate hulpverlening is deze situatie zeer ongewenst.

Hartveilig Vught

Samen met het Rode Kruis zetten we ons in voor een ‘hartveilig Vught’, met voldoende dekking van AED’s in de gemeente. Een eerste stap is om bezitters van AED’s te bewegen hun AED aan te melden en meer AED’s in een buitenkast te plaatsen, waardoor ze 24/7 beschikbaar zijn. Het Rode Kruis en de RABO-bank leveren hiervoor een financiële bijdrage.

De gemeente Vught geeft het goede voorbeeld door haar eigen AED’s  in een buitenkast te plaatsen. Het gaat om de Martinihal, BOR/Brandweer en gemeentekantoor.

Oproep

 

Hebt u als bedrijf of organisatie een AED? Meld deze dan aan bij www.hartslagnu.nl en laat weten wanneer uw AED beschikbaar is voor de hulpverlening.