Emigreren of lang in het buitenland verblijven

Emigreert u vanuit Vught naar het buitenland? Of verwacht u minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen? Dan meldt u dat bij de gemeente. Dit kan online als alle bewoners meeverhuizen.

Goed om te weten

Blijven er nog familieleden op het oude adres wonen? Dan maakt u voor ieder die verhuist persoonlijk een afspraakexterne-link-icoon en komt u naar het gemeentekantoor. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door
 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen

Wanneer moet u een emigratie doorgeven?

 • Binnen vijf dagen voor vertrek

In welke gevallen een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

 • U verwacht in een jaar minimaal acht maanden buiten Nederland te gaan wonen
 • U emigreert naar een ander land

Bewijs van uitschrijving

 • Voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig
 • Dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen
 • Maak voor het bewijs van uitschrijving een afspraak

Kosten

 • Aan het doorgeven van een emigratie zijn geen kosten verbonden
 • Een bewijs van uitschrijving kost € 9,10