Erkennen kind vóór de geboorte

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. U kunt de erkenning doen in elke gemeente in Nederland. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

Goed om te weten

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • Bent u wettelijk gezien de ouder van het kind
 • Krijgt het kind mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft
 • Bent u onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt
 • ontstaat er tussen u en het kind een juridische band (familierechtelijke betrekking)
 • worden u en het kind elkaars wettelijke erfgenaam
 • U kiest (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van het kind (vader, moeder of duomoeder). Als u later gaat trouwen, kunt u op dat moment de achternaam wijzigen
 • U heeft na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen wat de achternaam van het kind wordt. Informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u op de website van de rijksoverheidexterne-link-icoon. Deze keuze maakt u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentekantoor. 

Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Elk volgend kind in die relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind, mits dat kind ook wordt erkend. Bij naamskeuze dienen beide ouders persoonlijk aanwezig te zijn.

Ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 wordt bij de erkenning meteen het gezag geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand toestemmingsformulier. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee
 • Als u op huwbare leeftijd in het buitenland heeft gewoond: een bewijs van ongehuwd zijn

Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentekantoor.

 • U legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand
 • Doet u dat niet? Dan krijgt het kind de naam van de moeder
 • Het tweede en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind

Verschil erkenning en ouderlijk gezag

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind: de familierechtelijke betrekking. U bent dan als ouder verplicht om het kind te onderhouden. Het kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt bij de erkenning meteen het gezag geregeld.

Als u het ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Ook mag u het vermogen van het kind beheren. En u kunt dan rechtshandelingen verrichten in naam van het kind. Bijvoorbeeld een handtekening zetten.

Wanneer erkenning niet nodig

Als een vrouw en een man getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en samen een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.
Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dan wordt de duomoeder ook automatisch moederexterne-link-icoon van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wetexterne-link-icoon.

Kosten

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets.