Evenementen- en activiteitenvergunningen

De bekendmakingen van de evenementen- en activiteitenvergunningen kunt u vinden op de gemeentepagina’s van Het Klaverblad.

Deze vergunningen zijn aangevraagd op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening. U kunt een reactie op de vergunningaanvraag indienen als u een direct betrokken bent, bijvoorbeeld omdat u in de directe omgeving woont. Stuur uw schriftelijke reactie binnen 2 weken na de publicatiedatum naar: Gemeente Vught, Postbus 10100, 5260 GA  Vught