Evenementenvergunning

Wilt u in Vught een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, festival of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Goed om te weten

Wanneer een evenementenvergunning?

 • Het gaat om bijvoorbeeld een groot feest, festival, herdenking, show of rommelmarkt
 • Er kunnen meer dan 100 bezoekers komen
 • Het evenement kan op meerdere plekken tegelijkertijd zijn
 • Het evenement kan langer dan een dagdeel duren
 • Het evenement is op of langs de openbare weg
 • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
 • De hulpdiensten  kunnen door het evenement belemmerd worden
 • Er kan sprake zijn van geluidhinder
 • Het kan zijn dat er  tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op: veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

Aanvragen

 • U kunt de evenementenvergunning online aanvragen
 • Lever hierbij ook een duidelijke plattegrondtekening op schaal in van het evenement. Met daarop aangegeven waar bijvoorbeeld tenten staan, waar een bar komt enzovoorts
 • Dien de vergunningsaanvraag minimaal twaalf weken van te voren in

Organiseert u een klein evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan meldt u dat bij de gemeente

Kosten

Voor de evenenementenvergunning betaalt u geld. De hoogte is afhankelijk van het soort evenement.

Soort evenement Prijs 2021
Niet commercieel evenement met minder dan 400 bezoekers € 35,40
Niet commercieel evenement met meer dan 400 bezoekers € 118,85
Commercieel evenement met minder dan 400 bezoekers € 64,95
Commercieel evenement met meer dan 400 bezoekers € 297,00
Afsluiten van 1 weg voor een evenement € 57,55
Afsluiten van 2 of meer wegen voor een evenement € 100,55