Evenementenvergunning

Wilt u in Vught een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, festival of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Goed om te weten

Wanneer een evenementenvergunning?

  • Het gaat om bijvoorbeeld een groot feest, festival, herdenking, show of rommelmarkt
  • Er kunnen meer dan 100 bezoekers komen
  • Het evenement kan op meerdere plekken tegelijkertijd zijn
  • Het evenement kan langer dan een dagdeel duren
  • Het evenement is op of langs de openbare weg
  • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
  • De hulpdiensten  kunnen door het evenement belemmerd worden
  • Er kan sprake zijn van geluidhinder
  • Het kan zijn dat er  tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden

De gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag onder meer op: veiligheid, bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

Aanvragen

Organiseert u een klein evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan meldt u dat bij de gemeente

Kosten

Voor de evenenementenvergunning betaalt u geld. De hoogte is afhankelijk van het soort evenement.

Soort evenement Prijs
Niet commercieel evenement met minder dan 400 bezoekers € 33,35
Niet commercieel evenement met meer dan 400 bezoekers € 111,95
Commercieel evenement met minder dan 400 bezoekers € 61,20
Commercieel evenement met meer dan 400 bezoekers € 279,75
Afsluiten van 1 weg voor een evenement € 54,25
Afsluiten van 2 of meer wegen voor een evenement € 94,75