Exploitatie- en horecavergunningen

Alcoholschenkende horeca-inrichtingen moeten op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet beschikken over een drank- en horecavergunning.

Ingekomen aanvragen

De bekendmakingen van de exploitatie- en horecavergunningen kunt u vinden op de gemeentepagina’s van Het Klaverblad.

U kunt een reactie op de vergunningaanvraag indienen. Stuur uw schriftelijke reactie binnen 2 weken na de publicatiedatum naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught