GEANNULEERD: Praat mee over nieuwe woningbouwlocaties in het buitengebied van Vught

Publicatiedatum: 
4 mrt 2020
Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken voor het bouwen van woningen in het Vughtse buitengebied. Een goed afwegingskader ontbrak tot nu toe hiervoor. Gebieden in het buitengebied onderzoeken we om te kijken of woningbouw of bouw van Ruimte voor Ruimtewoningen wenselijk is. Daarom is de gemeente in samenwerking met bureau BügelHajema uit Amersfoort gestart met het opstellen van een visie voor bebouwingsconcentraties en een landschapskwaliteitsplan.

Op deze bewonersavond informeren wij u hoe de visies tot stand komen en wat de inhoud voor de gemeente gaat betekenen. Het doel van de visies is om te boordelen of de kwaliteit van een aantal gebieden in het buitengebied het bouwen van extra woningen toelaat. Mevrouw E. Luning van het bureau BügelHajema neemt u op deze avond mee in een presentatie hierover. Uw ideeën en opmerkingen zijn op deze avond van harte welkom. Deze nemen we mee in het verdere ontwerpproces van de visies.

Aanmelden bewonersavond woensdag 18 maart 19.30 uur

Graag nodigen wij u uit voor de bewonersavond op woensdag 18 maart om 19.30 uur in de Spie (kantine) van het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1. U kunt naar binnen via de personeelsingang, tegenover de parkeergarage. Wilt u op deze bewonersavond aanwezig zijn? Stuur dan een mail aan c.van.den.wildenberg@vught.nl Hebt u nog vragen over deze bewonersavond? Neem dan contact op met de heer M. Raes of mevrouw C. van den Wildenberg via tel. 073 65 80 680.