In gebruik name strokenfrees 'De Margriet'

Publicatiedatum: 
14 sep 2021
‘De Margriet’ beslaat 30 hectare arme, droogtegevoelige landbouwgrond in het buitengebied van Helvoirt. Om het gebied te verduurzamen zijn een aantal pachters, de Stichting Louis Bolk Instituut (kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid) en de gemeente Vught met een project gestart om de bodem te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Op donderdag 9 september werd er een nieuwe stap gezet. In aanwezigheid van Wethouder Yvonne Vos zaaide een strokenfrees kruiden in een stuk grasland.

Het project houdt in dat de boeren voor een periode van zes jaar grond pachten. In deze periode leggen ze bloemenranden aan en telen ze minstens 3 jaar productief kruidenrijk grasland of luzerne. Deze teelten helpen de bodemkwaliteit te verbeteren. Grasland zorgt voor een toename van het percentage organische stof in de bodem, wat de weerbaarheid van de bodem vergroot. Kruiden als cichorei, smalle weegbree en rode klaver wortelen dieper dan het gras. Zij zorgen ervoor dat in drogere perioden de productie op peil blijft en voor wat extra biodiversiteit. Ook eten koeien er goed van.

Strokenfrees

Het doorzaaien van kruiden in grasland is in de praktijk echter erg moeilijk, omdat de bestaande grasmat de nieuw gevestigde kruiden wegconcurreert. Om de kans op succesvol doorzaaien te vergroten, wordt op de Margriet gebruik gemaakt van een strokenfrees. De strokenfrees freest smalle stroken in het grasland en zaait tegelijk de kruiden in het gras. Zo wordt voorkomen dat het grasland volledig wordt gescheurd met alle negatieve effecten op bodemkwaliteit van dien. In het voorjaar gaan we hier de resultaten van zien.

Veldbezoek 9 september

Evert Prins van het Louis Bolk Instituut presenteerde tijdens het veldbezoek de eerste monitoringsgegevens. Op een aantal momenten in het jaar zijn de bloembezoekende insecten in de bloemenranden geïnventariseerd. Een 25-tal bloembezoekende insecten werden opgemerkt, die zonder bloemranden niet of nauwelijks op die plek voor zouden komen.

Samenwerking overheid en boeren

In gesprek met wethouder Vos en raadsleden benadrukten de boeren nogmaals hoe belangrijk het is om als overheid samen met de gebruikers en beheerders van de grond, veelal boeren, plannen te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Ze gaven aan dat veel boeren bereid zijn om natuurinclusiever te werken, maar dan vooral samen én in overleg. Een andere hartenkreet was de oproep aan het Rijk om niet steeds nieuwe wetten en eisen bij de boeren neer te leggen. Zorg voor continuïteit.

Wethouder en raadsleden beaamden dit, maar wethouder Vos gaf wel aan dat er heel veel, soms tegenstrijdige opgaven zijn voor het buitengebied, en dat deze opgaven gerealiseerd moeten worden in een beperkte ruimte.

Het project ‘De Margriet’ is een pilotproject, onderdeel van het project ‘Agro proeftuin de Peel’. De voormalige gemeente Haaren heeft, in overleg met de gemeente Vught, met pachters van het gebied een langdurige pacht afgesloten met duurzame pachtvoorwaarden om dit gebied op een toekomstbestendige, duurzame wijze tot ontwikkeling te brengen. De gemeente Vught zet dit project graag voort. Het Louis Bolk Instituut verzorgt de teeltbegeleiding en monitoring.