Gegevens basisregistratie personen

Staan uw gegevens verkeerd vermeld in de basisregistratie personen (BRP)? Vraag de gemeente dat te corrigeren. Ook als u bijvoorbeeld bent geadopteerd of van geslacht bent veranderd, verandert u uw gegevens met dit verzoek. U doet dit verzoek schriftelijk.

Hoe het werkt

Stuur een brief naar:

Gemeente Vught 
Postbus 10100 
5260 GA Vught

Vermeld het volgende:

  • Wat zijn de (on)juiste gegevens?
  • kopie van het document met de gegevens die niet juist zijn
  • kopie van legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument
  • origineel bewijs met de juiste gegevens, bijvoorbeeld geboorteakte