Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Goed om te weten

 Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Derden, zoals een notaris of advocaat.  Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekvereningen of particulieren
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen

Meer weten? Rijksoverheid Wet bescherming persoonsgegevens

Hebt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aangevraagd? U ontvangt van ons een brief. Daarin staat dat de gemeente Vught uw persoonsgegevens voortaan geheim houdt. 
 

Aanvragen

Online aanvragen


Schriftelijk aanvragen

Vul het formulier Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens in

pdf Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens (PDF, 82.58 KB)

Stuur het ingevulde formulier naar

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

Kosten

Aan een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.