Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen.

Goed om te weten

  • U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen als u in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.
  • U kunt de geheimhouding aanvragen vanaf 16 jaar.
  • Een verzoek tot geheimhouding kunt u met uw persoonlijke DigiD aanvragen.
  • Een verzoek tot geheimhouding voor een minderjarig kind kan door de ouder, verzorger of voogd ingediend worden. Voor aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf over een DigiD beschikken.
  • U ontvangt van de gemeente Vught een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.
  • Geheimhouding heeft geen einddatum. Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.
  • Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale Verzekeringsbank.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen.

Kosten

Aan een verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden