Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen.

Goed om te weten

  • U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen als u in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.
  • U kunt de geheimhouding aanvragen vanaf 16 jaar.
  • Een verzoek tot geheimhouding kunt u met uw persoonlijke DigiD aanvragen.
  • Een verzoek tot geheimhouding voor een minderjarig kind kan door de ouder, verzorger of voogd ingediend worden. Voor aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf over een DigiD beschikken.
  • U ontvangt van de gemeente Vught een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.
  • Geheimhouding heeft geen einddatum. Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.
  • Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale Verzekeringsbank.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen.

Kosten

Aan een verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden