Geheimhouding persoonsgegevens

Publicatiedatum: 
24 okt 2018
De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente is wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Na uw aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Derden, zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen. U vraagt geheimhouding online aan met uw DigiD via www.vught.nl of stuur het formulier op. Deze vindt u ook op www.vught.nl.