Gemeente Vught veilig en vertrouwd voor iedereen

Publicatiedatum: 
14 nov 2018
Het buurtpreventieteam bestaat uit 25 enthousiaste vrijwilligers. Het team loopt meerdere keren per week door de wijken van Vught en Cromvoirt. Zij attenderen bewoners op onveiligheden en geven preventietips. Aan het woord: de kartrekkers van het buurtpreventieteam Ton Raes en Frans van Iersel.

‘Wij zijn ook bewoners van Vught, alleen dragen wij een hesje van het buurtpreventieteam. Onze slagzin is: samenwerken aan veiligheid.’

Hoe het allemaal begon

In 2011 adverteerde de politie in Het Klaverblad met de advertentie ‘Politie voor Burgers’. Zij riepen burgers, die veiligheid koesteren en graag een handje willen helpen, op om zich als vrijwilliger aan te melden. “Onze nieuwsgierigheid was gewekt. We wilden dit weleens van dichtbij meemaken.” Ton en Frans, toen nog onbekenden van elkaar, gingen naar de bijeenkomst. Ton: “Toevallig gingen we naast elkaar zitten en wat bleek? We wonen in dezelfde straat. Deze kennismaking was het begin van een goede vriendschap en later de start van het buurtpreventieteam.”

Wie zijn Ton en Frans?

Ton Raes, 71 jaar, en Frans van Iersel, 72 jaar, wonen in Vught. Ton Raes was ambtenaar, taxateur en startte in 1986 zijn eigen bedrijf op in de verhuur en reparatie van gereedschappen en machines, dat hij in 2000 verkocht. Frans werkte bijna 40 jaar als werktuigkundige in Het Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch (nu JBZ) en was reservist bij de vrijwillige politie. De handige mannen Ton en Frans zijn vrijwilliger bij de klussendienst. Ton zette het Repair Café Vught mede mee op en coördineert de verkeersregelaars. Hij luistert graag muziek en rijdt motor. Frans heeft decorwerk gedaan en rijdt ook graag motor. Hun grootste hobby is het buurtpreventieteam.

Van niets tot …

Ton en Frans bouwden het buurtpreventieteam van niets op. Ze begonnen medio 2012 met een schrijfblok en een pen en noteerden alles wat in hun gedachten opkwam. Wie kunnen we benaderen? Wat hebben we nodig? Hoe zit het met de huisvesting? En kleding? Hoe gaan bewoners ons herkennen op straat? “En nog veel meer.”, glimlacht Ton. “De gemeente Vught zorgde onder andere voor de huisvesting en in 2013 was het buurtpreventieteam een feit.”

… een goedlopend team

Ton en Frans konden aan de slag. Als eerste benaderden ze het buurtpreventieteam in Drunen, het eerste team in de regio. “We kregen goede tips. Maar wat in Drunen werkt, werkt niet automatisch in Vught.” Daar kwamen de mannen al snel genoeg achter toen zij de portofoons uit Drunen in de gemeente Vught gingen uittesten. Door onder andere de snelwegen en de spoorlijnen werkten de portofoons niet goed. Daarna gingen Ton en Frans op zoek naar vrijwilligers. “We hoefden niet lang te zoeken want bijna alle vrijwilligers uit de groep ‘Politie voor Burgers’ meldden zich spontaan bij ons aan voor het te vormen van het buurtpreventieteam.” Ze volgden een cursus bij de politie over surveillance, recherche, paarden en honden en het team werd gevestigd in de voormalige Huishoudschool in de Irenelaan. Anno 2018 bestaat het team uit ongeveer 25 enthousiaste mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 76 jaar oud. In juni is het team verhuisd naar hun nieuwe “honk” in het centrum, in het voormalige pand van Welzijn Vught, aan de St. Elisabethstraat 1a.

Hoe werkt het precies?

Vrijwilligers geven via een online inlogsysteem hun beschikbaarheid aan. “Vanuit dit systeem maak ik elke dag een planning.” vertelt Ton. “Om 18.00 uur laat ik de vrijwilligers via de buurtpreventie groepsapp weten wie voor die avond staat ingepland. Een half uurtje voor aanvang komen we samen op onze locatie, drinken een bakje koffie en gaan op pad.” De surveillance groep bestaat uit minimaal twee teams met 2 vrijwilligers per team, maar vaak zijn er zes of acht vrijwilligers beschikbaar zodat er met meerdere teams ook in meerdere wijken kan worden gesurveilleerd. Er is altijd een coördinator aanwezig die de leiding heeft. Dit is Ton of Frans. Zijn zij beiden niet aanwezig, dan wordt iemand anders als regisseur aangewezen. Tijdens de surveillance heeft elk team altijd een portofoon bij zich. De coördinator beschikt over de telefoonnummers van de dienstdoende politie surveillanceauto (noodhulp) en stelt de politie op de hoogte in welke wijk(en) de teams aanwezig zijn. Frans: “Veiligheid staat bij ons boven alles. We weten nooit van te voren wat er gaat gebeuren. Zijn er calamiteiten dan bellen we gelijk de politiesurveillance (noodhulp), 112 of de meldkamer.”

Na de surveillance

Ton: “Als de surveillance is afgelopen, verwerk ik alle meldingen van die avond. Ik stuur deze door naar de desbetreffende afdelingen, zoals de afdeling Beheer Openbare Ruimte, de afdeling Realisatie en Beheer, het Wijkteam politie en indien nodig jongerenwerker Patrick.” Ton en Frans vinden terugkoppeling van de meldingen belangrijk. Frans: “Bewoners reageren altijd. De respons van de instanties kan beter. Als we een melding hebben gedaan, horen we soms niet hoe deze is afgehandeld. Dit is voor ons wel van belang, want wij lopen ’s avonds weer in de wijk.”

Veiligheid hoog in het vaandel

De gemeente Vught wil dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Het buurtpreventieteam werkt samen met diensten en bewoners om dit voor elkaar te krijgen. Ton: “Als team zijn wij pro actief zichtbaar. We letten op alles. We zijn, samen met de wijkbewoners, de oren en ogen van de wijk. We kijken gericht, signaleren en melden het.” Frans: “Ons doel is om bewoners te motiveren en te informeren over veiligheid, maar ook om ze soms wakker te schudden. We zijn gemakkelijk aanspreekbaar voor iedereen. Ook voor de jeugd, zij luisteren goed naar ons.” Ton: “Rust creëren en houden in een wijk is ook belangrijk. Zijn er inbraken? Dan surveilleren we extra in de betreffende wijk(en).”

Herkenbaarheid

“In het begin kenden de bewoners ons nog niet. Ze belden zelfs de politie want ze vertrouwden ons niet; een stel mensen dat over de schuttingen keek en in de gangpaden liep.” Ton en Frans lachen. “Nu vijf jaar later herkennen de bewoners ons wel, zij zoeken vaak contact met een melding of een vraag. We dragen opvallende gele jassen en hesjes met het opschrift ‘buurtpreventie Vught’. We hebben zaklampen en andere attributen tot onze beschikking.”

Buurtpreventie is onze grootste hobby

Ton en Frans besteden heel veel tijd aan buurtpreventie. Van coördineren, bijhouden van de administratie en contacten leggen met de gemeente tot het geven van presentaties en lezingen en het ontwikkelen van folders en instructiemateriaal. “Toen het team nog geen week oud was, werden we ingezet bij het IJzeren Man Concert met onder andere een optreden van Guus Meeuwis. We maakten een draaiboek en waren met 17 man van de partij. Buurtpreventie Vught zette zich, gezien de vele complimenten en opgestoken duimen, meteen goed op de kaart met parkeertoezicht en de in en uitstroom van ongeveer 2000 auto’s. In 2017 kwam dit draaiboek weer goed van pas tijdens het grote evenement Swim to Fight Cancer.” Het evenement werd verplaatst van ’s-Hertogenbosch naar Vught vanwege een bacterie in het water. Naarmate het interview vordert, sommen Ton en Frans steeds meer activiteiten op. “We werken mee aan het donkere dagen offensief van de politie, waar we gezamenlijk in de wijk voetsurveillance doen, en aan de vele wijkevenementen in de gemeente. Ook organiseren wij in Vught jaarlijks de landelijke ANWB verlichtingsactie.” Ton en Frans zijn beiden vrijwillige beroeps verkeersregelaars.

Toekomstplannen

Daarnaast zijn Ton en Frans continu bezig met de toekomst. Ze bedenken nieuwe acties en organiseren dit. “We krijgen steeds meer te maken met mensen met een psychische stoornis. Daarom hebben we de van overheidswege beschikbaar gestelde subsidie aangevraagd voor de training Mental Health First Aid én gekregen. We zijn het eerste buurtpreventieteam die dit mag gaan doen en daar zijn we trots op.” De cursus biedt ruimte voor twaalf deelnemers. Daarnaast willen ze enkele leden van de buurt WhatsApp groepen vragen zich aan te melden als vrijwilliger voor het buurtpreventieteam Vught en ze gaan de buurtpreventietent vaker gebruiken. Op 16 juli vond de eerste gezamenlijke buurtpreventie informatie avond in Vught plaats. De teams van Vught, Heusden-Drunen en Helvoirt-Haaren waren hierbij aanwezig en hebben hun plan van aanpak en ideeën uitgewisseld.

Steun en waardering

“We voelen de waardering van de bewoners, de middenstand, de politie, instanties (waaronder Woonwijze) en van burgemeester Van de Mortel. De steun en de pluimen doen ons goed. Maar het zou nog mooier zijn als bewoners zich ook aanmelden voor het team.” Frans: “We willen graag het buurtpreventieteam uitbreiden naar 50 vrijwilligers. Vrijwilligers van alle wijken, zodat we altijd iemand in een wijk kunnen plaatsen die de bewoners en de wijk ook echt kent. Dus hebt u interesse? Meldt u zich dan aan!”

Tot slot

“We hebben heel veel op ons bord liggen. Maar dat doen we ook zelf. NEE staat bij ons niet in het woordenboek. We zijn buiten en in beweging. Het werk geeft heel veel voldoening. Eind augustus bestond het buurtpreventieteam 5 jaar. Als het aan ons ligt, komen daar nog vele jaren bij!”

Informatie

Het buurtpreventieteam is bereikbaar via buurtpreventievught@hotmail.com of via 06 14 83 83 16. U kunt het team ook volgen op facebook.com/buurtpreventievught en twitter.com/preventievught. Kijk voor meer informatie op www.buurtpreventievught.nl of kom, na het maken van een afspraak, langs bij het buurtpreventiehome aan de St. Elisabethstraat 1a.

Het buurtpreventieteam is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vindt u veiligheid in uw wijk belangrijk, werkt u graag in groepsverband en bent u ouder dan 18 jaar? Meldt u zich dan aan via buurtpreventievught@hotmail.com. Na selectie, gaat u proefdraaien in het team. Enerzijds om te kijken of u het leuk vindt, maar anderzijds ook of u in de groep past. Samenhorigheid binnen het team is belangrijk!