Gemeentelijke onderscheidingen

Vught heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Iedereen die een gemeentelijke onderscheiding krijgt, wordt vermeld in het 'Ereboek van de gemeente Vught'.

De onderscheidingen

Ereburgerschap

Het ereburgerschap van Vught is de hoogste blijk van waardering en erkentelijkheid in Vught. De onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente. Bij de onderscheiding horen een eremedaille in goud en een oorkonde.

Van Beuningenpenning

De Van Beuningenpenning wordt toegekend aan personen, verenigingen, instellingen of organisaties die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Vught. Of die hier een bijzondere plaats innemen op maatschappelijk, cultureel en/of sportgebied. Bij de onderscheiding horen een legpenning in brons en een oorkonde.

Speld van verdienste

De 'Speld van verdienste' is geen officiële onderscheiding. De burgemeester van Vught reikt de speld uit aan inwoners van Vught die zich – vaak onopvallend – vrijwillig inzetten en zich verdienstelijk maken voor hun naasten en/of de gemeente. 

Jeugdlintje 

Het Jeugdlintje is een  blijk van waardering voor een kind of jongere tot 18 jaar. Iedereen kan iemand voordragen voor een jeugdlintje.

Voorwaarden

De kandidaat  heeft zich op een bijzondere manier ingezet voor de Vughtse samenleving. Bijvoorbeeld door:

  • Het regelmatig helpen van ouderen, zieken of mensen met een beperking
  • Het organiseren van activiteiten in de wijk of een buurthuis
  • Vrijwilligerswerk bij een sportclub of (culturele) vereniging
  • In actie komen tegen pesten, zinloos geweld of alcoholgebruik
  • Het verrichten van een - grote of kleine - heldendaad

Aanmelden

Meld de kandidaat aan bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan het hele jaar door.  Dit kan online met het formulier Aanmelden jeugdlintjeexterne-link-icoon of stuur een e-mail met uw aanbeveling en contactgegevens naar mevrouw Van den Berg (Kabinetszaken): y.van.den.berg@vught.nl.