Gemeenteraad 2021-2026

Per 1 januari 2021 heeft in Vught een herindeling plaatsgevonden. Helvoirt is bij Vught gevoegd. De gemeenteraadsleden zijn 18 november jl. bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. De gemeenteraad van Vught bestaat uit 23 raadsleden, bestaande uit 8 partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.

Coalitie

De partijen van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA vormen het college van de gemeente Vught; dit zijn de coalitiepartijen. Zij hebben na de verkiezingen van 18 november 2020 een verbond gesloten. Uit zo’n verbond volgt een akkoord over de plannen voor de gemeente Vught. Dat heet een coalitieakkoord. Het coalitieakkoord 2021-2026 ‘Een nieuwe start’ is op 21 januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Fractie CDA

Fractie D66

Fractie PvdA-GroenLinks

Fractie VVD

Oppositie

De oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. De oppositie wordt gevormd door Gemeentebelangen, SP, Progressief Liberaal Vught en Fractie Prinsen-Rasenberg.

Fractie Gemeentebelangen

Fractie SP

Fractie Progressief Liberaal Vught 

Fractie Rasenberg