Gemeenteraad 2021-2026

Per 1 januari 2021 heeft in Vught een herindeling plaatsgevonden. Helvoirt is bij Vught gevoegd. De gemeenteraadsleden zijn 18 november jl. bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. De gemeenteraad van Vught bestaat uit 23 raadsleden, bestaande uit 9 partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.

Coalitie

De partijen van Gemeentebelangen, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA vormen het college van de gemeente Vught; dit zijn de coalitiepartijen. Na de verkiezingen van 18 november 2020 is door de partijen van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA een verbond gesloten. Dit is door de huidige coalitiepartijen geactualiseerd. Uit zo’n verbond volgt een akkoord over de plannen voor de gemeente Vught. Dat heet een coalitieakkoord. Het coalitieakkoord 2021-2026 ‘Een nieuwe start’ is op 1 juni 2023 door de gemeenteraad geactualiseerd vastgesteld.

Fractie CDA

Fractie Gemeentebelangen

Fractie PvdA-GroenLinks

Fractie VVD

Oppositie

De oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. De oppositie wordt gevormd door D66, SP, Progressief Liberaal Vught, Fractie Rasenberg en SamenLokaal. 

Fractie D66

Fractie SP

Fractie Progressief Liberaal Vught 

Fractie Rasenberg

Fractie SamenLokaal