Gemeenteraad van Vught verkent zoekgebieden voor grootschalige zon- en windenergie

18 juni 2024
Raad

Afgelopen vrijdag trotseerde een deel van de gemeenteraad van Vught de stromende regen tijdens een fietstocht. Hun missie: het verkennen van twee mogelijke zoekgebieden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie. De Gement en De Margriet werden nauwkeurig onder de loep genomen.

Ambtelijke experts aan het woord

De raadsleden werden vergezeld door diverse ambtelijke experts, die de complexe belangen die in deze gebieden spelen uitgebreid hebben toegelicht. Zon en windenergie vechten om ruimte met andere cruciale aspecten, zoals natuurbehoud, weidevogels, waterbeheer en een gebiedsgerichte aanpak. 

Tijd voor vragen en antwoorden

De fietstocht bood niet alleen een frisse blik op de landschappen van De Gement en De Margriet, maar ook ruimte voor vragen. Raadsleden hadden de gelegenheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en inzichten te vergaren. Na deze waardevolle ervaring zal de gemeenteraad na de zomer een besluit nemen over de verdere stappen richting duurzame energieopwekking.