Gemeenteraad Vught stelt Bestemmingsplan N65 vast

Publicatiedatum: 
15 mei 2020

Op donderdagavond 14 mei heeft de Vughtse gemeenteraad het Bestemmingsplan N65 vastgesteld. Het besluit markeert de afronding van een jarenlang proces van het wegen van belangen, het maken van plannen en het nemen van besluiten. Het vastgestelde plan is een mijlpaal, maar geen eindstreep. Het is ook een belangrijke stap naar het einddoel: een veilig, leefbaar en verbonden Vught. Op woensdag 20 mei wordt het besluit gepubliceerd. Vanaf dan kunt u het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentekantoor van Vught.

Belangrijke stap

Het bestemmingsplan is een volgende, belangrijke stap op de weg naar realisatie. Het plan volgt op het – nagenoeg – definitieve ontwerp en het besluit om een verdiepte ligging in Vught mogelijk te maken (VKA+). Het plan geeft de kaders voor alle aanpassingen en voorzieningen en maakt het mogelijk de drie Vughtse kruisingen aan te pakken en de rijksweg zelf half-verdiept aan te leggen door de kom van Vught. Ook maatregelen in de omgeving, in Vught zelf, maken deel uit van het bestemmingsplan.

Voordelen voor Vught

De reconstructie van de N65 is een samenwerking met de gemeente Haaren, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant en biedt veel voordelen voor Vught en zijn inwoners. De ongelijkvloerse kruisingen en het verdwijnen van de verkeerslichten maken de oversteek van de rijksweg niet alleen veel eenvoudiger en sneller, maar vooral veel veiliger. Ook dragen de nieuwe verbindingen ertoe bij dat de barrièrewerking tussen Vught-Noord en Zuid sterk afneemt en dat Vught sinds lange tijd weer verenigd worden.

Het vervolg

De komende periode werken we vanuit de provincie Noord-Brabant aan de voorbereidingen voor de aanbesteding. Gelijktijdig werkt de gemeente aan maatregelen voor lokale wegen, zoals de kruising Helvoirtseweg-Van Voorst tot Voorststraat. Daar zijn diverse mogelijkheden voor en er is tijd en gelegenheid om tot een zorgvuldige afweging en de beste oplossing te komen.

Bouw in 2021 van start

Waarschijnlijk gaat de bouw medio 2021 van start en kan de weg in 2024 open voor het verkeer. Daarmee is de weg klaar voordat er wordt gestart met de aanleg van het verdiepte spoor. Dat is belangrijk om Vught en zijn omgeving goed leefbaar en bereikbaar te houden.