Gescheiden inzameling in Vught succesvol dankzij u

Publicatiedatum: 
23 dec 2020
Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding geen zin zou hebben. De gemeente Vught wil voorkomen dat op basis van dit soort berichten verkeerde conclusies worden getrokken. Want het tegendeel is waar, afval scheiden is en blijft heel belangrijk en in Vught en de rest van Nederland zijn we er nog eens heel goed in ook. De gemeente Vught bedankt al haar inwoners en hoopt ook in 2021 dat inwoners hun best blijven doen om afval zo goed als mogelijk gescheiden aan te bieden.

De hoeveelheid restafval is door het in Vught ingezette beleid de laatste jaren afgenomen. Nu de trend naar meer afvalscheiding en minder restafval is ingezet is de volgende stap het verbeteren van de kwaliteit van uw gescheiden afval. Uiteindelijk is het doel dat er geen grondstoffen meer worden verbrand.  Dat de ingezamelde materialen weer opnieuw worden gebruikt, zodat de cirkel echt rond is. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Door goed afval te scheiden doet u als inwoner van Vught nu al een zeer belangrijke bijdrage. Hoe beter gescheiden de stromen die we bij u thuis ophalen of die u naar een daarvoor bestemde container brengt, hoe beter ze gerecycled kunnen worden.

Twijfelt u over in welke bak of zak iets moet?

Tegenwoordig staat op steeds meer verpakkingen een icoontje met de juiste afvalbak. Kijk in de afval ABC op de website van gemeente Vught  of afvalscheidingswijzer