Gezocht: leden voor de adviesraad sociaal domein

Publicatiedatum: 
11 apr 2017
De adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vught adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die over samenleven in Vught gaan. Met de focus op de lokale invulling van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De Adviesraad bestaat uit 10 leden.

Taken:

 • Als lid draagt u vanuit uw eigen achtergrond bij aan het opstellen van adviezen aan de gemeente
 • U neemt deel aan de vergaderingen van de adviesraad
 • U onderhoudt contacten met burgers die gebruik maken van de diensten van de gemeente op het sociaal domein
 • In het verlengde van de bijeenkomsten van de adviesraad (zo’n 10 keer per jaar) neemt u deel aan thema-werkgroepen, overleg met organisaties en verenigingen en informatiebijeenkomsten (lokaal, regionaal, landelijk)
 • Vanuit belangstelling en kennis draagt u bij aan taken in de organisatie van de adviesraad (secretaris, penningmeester, pr, etc)

Wij vragen van de kandidaten:

 • Ze kennen Vught en hebben zicht op de Vughtse samenleving, wonen in de gemeente of hebben een directe relatie met Vught
 • Ze zijn onafhankelijk van de Vughtse gemeentebestuur en politiek, belangenorganisaties en door de gemeente gecontracteerde partijen
 • Ze signaleren ontwikkelingen in het sociaal domein; maken bij voorkeur deel uit van netwerken in de levenssferen van het sociaal domein, lokaal of bovenlokaal; zorgen actief voor onderhoud van die netwerken
 • Ze kunnen beleidsmatig denken en zijn kritisch opbouwend
 • Zij zijn open, flexibel en kunnen goed samenwerken
 • Ze beschikken over expertise op een van de deelterreinen (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet)
 • Ze hebben bij voorkeur ervaring met PR of website

Hebt u interesse in deze onbezoldigde, maar interessante functie met veel uitdagingen? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op met adviesraad via wmo.adviesraad.vught@gmail.com