Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raads- en burgerleden en de fracties. Ze helpt de raad met het opstellen van voorstellen, amendementen, moties en schriftelijke vragen. Daarbij verzorgt ze de communicatie vanuit de raad. De griffie zorgt er verder voor dat het proces van de gemeenteraad soepel verloopt. Ze adviseert over voorstellen, de werkwijze en/of de aanpak. Ook plant ze vergaderingen, organiseert bijeenkomsten en zorgt ervoor dat alle informatie compleet is.

Portret Griffie

De griffie bestaat uit:

  • griffier: Jeroen Deneer
  • raadsadviseur: Margaret Penders (rechts op foto)
  • griffiemedewerker: Silvana Verbruggen (links op foto)

Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op, via 073 658 06 80 of stuur een e-mail naar griffie@vught.nl