Grond pachten

De gemeente Vught geeft per 2020 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement.

Het is niet meer mogelijk om voor het jaar 2020 aan te melden

Verdeling gronden 2020

In onderstaande tabel kunt u zien hoe de pachtgronden in Vught voor 2020 zijn verdeeld:

pdf Gunning pachtgronden 2020 (PDF, 46.71 KB)

Goed om te weten

Pachtpakketten versie juli 2019

Op de uitgegeven kavels voor het pachtjaar 2020 geldt één van de twee pachtpakketten:

  1. pdf Pacht algemeen (PDF, 212.82 KB)
  2. pdf Pacht pilot duurzaam bodembeheer (PDF, 212.75 KB)

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om voor het jaar 2020 aan te melden.