Grond pachten

De gemeente Vught geeft per 2020 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement.

Het is niet meer mogelijk om voor het jaar 2020 aan te melden

Verdeling gronden 2020

In onderstaande tabel kunt u zien hoe de pachtgronden in Vught voor 2020 zijn verdeeld:

pdf Gunning pachtgronden 2020 (PDF, 46.71 KB)

Goed om te weten

Inschrijving en voorwaarden

 • De inschrijving opent op maandag 15 juli 2019 en sluit op vrijdag 16 augustus 2019 om 12:00 uur
 • U kunt zich inschrijven voor maximaal drie kavels
 • Verpachting vindt alleen plaats aan agrarische ondernemers
 • De volledige inschrijfvoorwaarden kunt u online inzien

Pachtpakketten

Op de beschikbare kavels geldt één van de twee pachtpakketten:

 1. Pacht algemeen
 2. Pacht pilot duurzaam bodembeheer

Gunning

 • Het college van Burgemeester en Wethouders besluit over de gunning van de pachtkavels
 • Uiterlijk 1 oktober 2019 wordt de gunningslijst gepubliceerd
 • Als er voor een kavel meerdere inschrijvingen zijn die voldoen aan de voorwaarden, dan wordt er gegund op basis van loting
 • Er wordt maximaal zes hectare gegund per inschrijver

Pachters die zich niet aan de voorwaarden houden, kunnen drie jaar worden uitgesloten. Hieronder valt onder meer:

 • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest waar dit niet was toegestaan
 • Het telen van gewassen die expliciet waren uitgesloten
 • Het maaien van gras buiten de toegestane periode
 • Het beschadigen en / of vernielen van landschapselementen
 • Het niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

 

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om voor het jaar 2020 aan te melden.