Grond Pachten

De gemeente Vught geeft per 2022 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement en Helvoirt.

Goed om te weten

  • De inschrijving sluit op vrijdag 6 augustus 2021 om 12:00 uur
  • U kunt zich inschrijven voor maximaal drie kavels
  • Inschrijving is alleen voor agrarische ondernemers

U kunt voor drie jaar uitgesloten worden om te pachten bij:

  • gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest waar dit niet is toegestaan
  • het telen van uitgesloten gewassen
  • het maaien van gras buiten de toegestane periode
  • het beschadigen of vernielen van landschapselementen
  • niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

Verdeling gronden

2022

Op de beschikbare kavels geldt één van de twee pachtpakketten:

pdf Pachtpakket pacht algemeen 2022 (PDF, 118.3 KB) pdf Pachtpakket pacht pilot duurzaam bodembeheer 2022 (PDF, 110.37 KB)

 

Uiterlijk op 1 oktober 2021 publiceren wij hier de gunningslijst.

Inschrijven

U kunt niet meer inschrijven voor pachtgrond 2022.

pdf Inschrijfvoorwaarden verpachting (PDF, 101.7 KB)