Grond Pachten

De gemeente Vught geeft per 2024 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement. De inschrijftermijn is verstreken.

Goed om te weten

  • De inschrijving sluit op vrijdag 11 augustus 2023 om 12:00 uur
  • U kunt zich inschrijven voor maximaal drie kavels
  • Inschrijving is alleen voor agrarische ondernemers

U kunt voor drie jaar uitgesloten worden om te pachten bij:

  • gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest waar dit niet is toegestaan
  • het telen van uitgesloten gewassen
  • het maaien van gras buiten de toegestane periode
  • het beschadigen of vernielen van landschapselementen
  • niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

Verdeling gronden 2024

Op de beschikbare kavels geldt één van de twee pachtpakketten

Gunning 

Uiterlijk eind oktober 2023 zal de gunningslijst hier worden gepubliceerd.

Inschrijfvoorwaarden

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.