Grond Pachten

De gemeente Vught geeft per 2023 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement.

Goed om te weten

  • De inschrijving sluit op vrijdag 12 augustus 2022 om 12:00 uur
  • U kunt zich inschrijven voor maximaal drie kavels
  • Inschrijving is alleen voor agrarische ondernemers

U kunt voor drie jaar uitgesloten worden om te pachten bij:

  • gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest waar dit niet is toegestaan
  • het telen van uitgesloten gewassen
  • het maaien van gras buiten de toegestane periode
  • het beschadigen of vernielen van landschapselementen
  • niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

Verdeling gronden 2023

Op de beschikbare kavels geldt één van de twee pachtpakketten

Gunning 

Uiterlijk op 17 oktober 2022 zal de gunningslijst hier worden gepubliceerd.

Inschrijven

De inschrijving opent op maandag 11 juli 2022