Grond Pachten

De gemeente Vught geeft per 2025 één kavel landbouwgrond uit in Helvoirt en één in de Gement. U kunt zich inschrijven via onderstaande knop. U ziet dan een kaart, klik op een kavel om in te schrijven.

Goed om te weten

  • De inschrijving start op maandag 3 juni 2024 en sluit op vrijdag 5 juli om 12.00 uur
  • Inschrijving is alleen voor agrarische ondernemers

U kunt voor drie jaar uitgesloten worden om te pachten bij:

  • het onder verpachten van pacht- of eigen percelen
  • het telen van uitgesloten gewassen
  • het maaien van gras buiten de toegestane periode
  • het beschadigen of vernielen van landschapselementen
  • niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

Verdeling gronden 2025

Op de beschikbare kavels gelden onderstaande pachtvoorwaarden.

Gunning

Uiterlijk eind september 2024 zal de gunningslijst hier worden gepubliceerd. 

Inschrijfvoorwaarden

De inschrijving opent op maandag 3 juni 2024.