Grond Pachten

De gemeente Vught geeft per 2021 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement.

Goed om te weten

  • De inschrijving sluit op vrijdag 14 augustus 2020 om 12:00 uur
  • U kunt zich inschrijven voor maximaal drie kavels
  • Inschrijving is alleen voor agrarische ondernemers

U kunt voor drie jaar uitgesloten worden om te pachten bij:

  • gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest waar dit niet is toegestaan
  • het telen van uitgesloten gewassen
  • het maaien van gras buiten de toegestane periode
  • het beschadigen of vernielen van landschapselementen
  • niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

Verdeling gronden

2021

Op de beschikbare kavels geldt één van de twee pachtpakketten

pdf Pacht algemeen 2021 (PDF, 213.55 KB) pdf Pacht pilot duurzaam bodembeheer 2021 (PDF, 198.85 KB)

 

Gunning
Kavel Perceel Oppervlakte Gegunde
15A M 238 1.788ha J.P.A.M. Vermulst
15C M 240 1.183ha Melkveebedrijf Musters
19Z M 228 1.416ha Maatschap A.E.M. van Rooij
22 M 225 3.149ha Maatschap A.E.M. van Rooij
23A M 226 1.250ha Habraken V.O.F.
25B M 232 1.351ha J.A.A. & T.J.M. Oostveen V.O.F.
26A M 234 1.340ha Melkveebedrijf Musters
26C M 233 1.910ha Melkveebedrijf Musters
42A M 193 1.702ha Maatschap J.J.L.M. en J.A. de Ruijter, A.N.M. de Ruijter - Hendriks

 

Inschrijven

U kunt niet meer inschrijven voor pachtgrond 2021.

pdf Inschrijfvoorwaarden verpachting (PDF, 109.72 KB)