Grond Pachten

De gemeente Vught geeft per 2021 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement.

Goed om te weten

  • De inschrijving sluit op vrijdag 14 augustus 2020 om 12:00 uur
  • U kunt zich inschrijven voor maximaal drie kavels
  • Inschrijving is alleen voor agrarische ondernemers

U kunt voor drie jaar uitgesloten worden om te pachten bij:

  • gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest waar dit niet is toegestaan
  • het telen van uitgesloten gewassen
  • het maaien van gras buiten de toegestane periode
  • het beschadigen of vernielen van landschapselementen
  • niet voldoen aan de oplevervoorwaarden aan het einde van de pachtperiode

Verdeling gronden

2021

Op de beschikbare kavels geldt één van de twee pachtpakketten

pdf Pacht algemeen 2021 (PDF, 213.55 KB) pdf Pacht pilot duurzaam bodembeheer 2021 (PDF, 198.85 KB)


Gunning pachtgronden 2021 is vanaf 1 oktober in te zien

2020

Hiervoor kunt u niet meer inschrijven

pdf Pacht algemeen 2020 (PDF, 212.82 KB) pdf Pacht pilot duurzaam bodembeheer 2020 (PDF, 212.75 KB) pdf Gunning pachtgronden 2020 (PDF, 41.35 KB)

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de online kaart door op een kavel te klikken. 

Bij meerdere inschrijvingen voor een kavel vindt er een loting plaats

pdf Inschrijfvoorwaarden verpachting (PDF, 109.72 KB)