Hans Schuurmans (raadslid)

Nevenfuncties

  • Senior Zorg behandel inrichtingswerker PI Vught (bezoldigd)
  • Bestuurslid tennisvereniging Bergenshuizen (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen