Hart van de Baarzen

Bewonersavond woendag 21 juli

Op 20 april heeft de gemeente een stedenbouwkundige indeling laten zien van het gebied tegenover de huidige LIDL. Tijdens en na de bewonersavond hebben we van bewoners een aantal opmerkingen en suggesties over de voorgestelde indeling ontvangen. Hier zijn we mee aan de slag gegaan. Met deze input heeft onze stedenbouwkundige meerdere varianten voor het gebied uitgewerkt. Deze laten we graag aan u zien op woensdag 21 juli. Schetsen van de varianten vindt u in de bijlage. 

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 21 juli lichten we de verschillende varianten op vaste tijdstippen toe. Dit is om 17.15 uur, 18.15 uur en 19.15 uur. De bijeenkomst is in Novalis, Industrieweg 9C in Vught.

Na de bijeenkomst van woensdag 21 juli bespreken we de stedenbouwkundige varianten met de overige stakeholders (Woonstichting, LIDL, School De Lichtstraat) en werken we ze verder uit. Het is mogelijk dat er dan een variant afvalt omdat bij de verdere uitwerking blijkt dat deze technisch of financieel niet haalbaar is. Toch willen we 21 juli alle varianten met u delen om u zo mee te nemen in het proces. Na de verdere uitwerking zal het college vervolgens één van de varianten ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel mensen er op welk tijdstip komen. Wilt u naar deze bijeenkomst komen? Stuur dan een mail, voor maandag 19 juli, naar  hartvandebaarzen@vught.nl. In de mail ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • het aantal personen
  • het tijdstip wanneer u wilt komen 17.15 uur, 18.15 uur of 19.15 uur

Graag tot woensdag 21 juli

pdf Vier varianten voor het Hart van de Baarzen (PDF, 2.81 MB)
 
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Bewonersavond 20 april

Op dinsdag 20 april is er een bewonersavond geweest over de toekomstvisie voor Hart van de Baarzen. Deze avond kunt u terugkijken op het youtube kanaal van de gemeente Vught 

pdf Presentatie bewonersavond De Baarzen (PDF, 8.43 MB)

De vragen en antwoorden die op deze avond zijn gesteld staan in onderstaande document. De antwoorden zijn opgesteld op basis van de huidige stedenbouwkundige visie op Het Hart van de Baarzen. 

pdf Antwoorden op de vragen van de bewonersavond van 20 april 2021 (PDF, 118.46 KB)