Havogroep 4 Maurick College kreeg debatles van raadslid Ans Beijens

26 juni 2024
Algemeen, Raad

Hoe voer je een goed debat? De leerlingen van havo 4 van het Maurick College weten er sinds vorige week alles van. 


De havogroep 4g heeft vandaag geen gewone les maatschappijleer. Vandaag is raadslid Ans Beijens aanwezig voor een debatles. Voordat de les begint, worden de tafels in de klas in een u-vorm gezet, zodat de leerlingen elkaar goed kunnen zien tijdens het debat. Raadslid Ans vertelt de leerlingen dat ze tijdens de les hetzelfde gaan doen als in de gemeenteraad: “We gaan vandaag de gemeenteraad naspelen”.
De leerlingen van havo 4 hebben zich tijdens maatschappijleer verdiept in verschillende onderwerpen die in de Vughtse politiek spelen. Zoals het zoeken naar tijdelijke huisvestigingen, de inzet van boa’s, het debat om Het Kwartier, subsidies die de gemeente aan verenigingen geeft en duurzame energie. Havogroep 4g heeft gekozen voor dit laatste thema. De kennis die ze hierover hebben opgedaan, kunnen ze tijdens deze debatles goed gebruiken. 

Hoe voer je een goed debat?

Tijdens het debat vertegenwoordigen de leerlingen de partijen D66, PvdA- GroenLinks, VVD en CDA. In elke partij zitten vier leerlingen. Allereerst legt Ans de spelregels van het debat uit; eerst mag elke partij aftrappen met een pitch over zijn of haar standpunt, dit wordt ook wel de 1e termijn genoemd. Daarna mogen partijen elkaar aanspreken op dit standpunt waarna er een discussie ontstaat, dit heet de 2e termijn. Ans vertelt dat de partij die het woord heeft altijd gaat staan. Daarbij geeft ze een paar tips hoe de leerlingen het beste kunnen staan om overtuigender over te komen. “Ga goed met beide voeten op de grond staan, je schouders naar achteren en je kin een klein beetje omhoog. Je wil de ander overtuigen van jouw gelijk”.  


1e termijn: de pitch

De 1e termijn begint. D66 mag het spits afbijten en geeft aan duurzaamheid en klimaat een belangrijk onderwerp te vinden. “We hopen het klimaat te kunnen verbeteren voor een betere toekomst voor de komende generaties”. 
Daarna volgt PvdA- GroenLinks. Zij geven aan dat de klimaatcrisis een groot probleem is, maar dat we dit samen kunnen oplossen. “Klimaat kan niet wachten. Verduurzaming in Vught kan, er is genoeg ruimte voor groene energieopwekking”. 
Dan is het de beurt aan de VVD. Zij willen geen horizonvervuiling en zijn erg voorzichtig met het plaatsen van zonnepanelen op monumentale gebouwen. Wel zijn ze voorstander van kernenergie.
CDA mag de eerste termijn afsluiten. Zij vinden dat wij mensen verantwoordelijk zijn voor de aarde: “We moeten zorgdragen voor de aarde en de toekomstige generaties beschermen”. Het CDA heeft een positieve houding tegenover zonne-energie en zij willen graag in oplossingen denken tijdens het debat. 


2e termijn: de discussie

De 1e termijn zit erop, en partijen mogen elkaar nu vragen gaan stellen in de 2e termijn. Raadslid Ans zorgt ervoor dat elke leerling tijdens het debat aan het woord komt. De VVD is er snel bij en vraagt D66 hoe zij hun plannen willen realiseren. Het debat is met deze vraag meteen begonnen. De partijen stellen elkaar kritische vragen over subsidies voor zonnepanelen, het plaatsen van extra windmolens of het inzetten van kernenergie. De ene partij gaat er hard in, maar er zijn ook partijen die op zoek gaan naar compromissen. Zoals het kijken naar ons eigen gedrag met energiegebruik. 

Politici in de dop? 

Ans kijkt terug op een goed debat. “Het was een goede discussie. Het viel mij op dat jullie goed naar elkaar konden luisteren en daarop konden reageren.” Of Ans toekomstige raadsleden ziet in deze leerlingen? “Zeker! Ik voorzie in deze klas wel een paar leerlingen die de politiek in kunnen”.