Helvoirt komt naar Vught

Publicatiedatum: 
12 sep 2018
De gemeente Haaren heft zichzelf op en de inwoners van Helvoirt willen graag bij Vught aansluiten. Het Vughts gemeentebestuur heet hen welkom en vroeg u, wat u ervan vindt. Tussen 25 juli en 1 september hebt u, in een speciale enquête, uw mening kunnen geven over de komst van Helvoirt. Bijna 250 inwoners deden dat. En bijna allemaal delen ze de mening van het bestuur: Helvoirt en zijn inwoners zijn welkom.

De deelnemers konden niet alleen hun standpunt (positief, neutraal of kritisch) weergeven, maar het ook – in het geval van een kritisch standpunt – toelichten. Verder stelden we de vraag of en hoe de samenvoeging een meerwaarde voor onze samenleving zou kunnen opleveren en hoe we de nieuwe inwoners welkom zouden kunnen heten.

Positief of neutraal

Bijna 94% van de inzenders staat positief of neutraal tegenover de komst van Helvoirt en de Helvoirtenaren en veel inwoners zien meerwaarde voor Vught. Suggesties in dit verband zijn talrijk, opbouwend, divers en creatief. Dat gaat van het samenvoegen van natuurgebieden en recreatiemogelijkheden tot het samenwerken aan de rijksweg N65 en het verduurzamen van woningen. Net zo creatief zijn de uiteenlopende voorstellen om de nieuwe inwoners in hun nieuwe gemeente te verwelkomen.
 

Bedenkingen

Slechts enkele deelnemers aan de enquête staan kritisch tegenover de herindeling van Haaren en de komst van Helvoirt. Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen over mogelijke financiële gevolgen van de samenvoeging en een eventuele verhoging van de lokale belastingen. Anderen vragen aandacht voor het handhaven van het niveau van de gemeentelijke voorzieningen en het behoud van onze eigen identiteit.

Voordelen en kansen

Met Helvoirt erbij krijgt Vught meer ‘body’. Daarmee zet onze gemeente zich groter – en sterker – op de kaart. Dat heeft voordelen. Een grotere gemeente is een krachtiger partner voor instellingen, ondernemers en andere overheden. Zo krijgen we samen nog meer voor elkaar. Denkt u bijvoorbeeld aan een project als de N65, dat zich straks volledig op Vughts grondgebied afspeelt. Dat schept voordelen en kansen.

Het vervolg

De herindeling van de gemeente Haaren bevindt zich in de eerste fase: de voorbereiding. In deze fase zijn de gemeenten aan zet, met de gemeente Haaren en zijn inwoners voorop. Samen geven zij vorm en inhoud aan de herindeling. Eind dit jaar volgt het ‘herindelingsontwerp’. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de gemeente Haaren wordt opgedeeld en hoe de nieuwe gemeentegrenzen gaan lopen. Maar ook is er aandacht voor de positie van het gemeentepersoneel van Haaren. Het ‘herindelingsontwerp’ wordt ter inzage gelegd en kent een inspraakprocedure. Bewoners kunnen dan een zienswijze indienen. Later leest u daar meer over.