Herindeling Haaren

Publicatiedatum: 
28 nov 2018

Op 1 januari 2021 splitst de gemeente Haaren zich op. De dorpskernen (Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel) gaan dan over naar de buurgemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. De kern Helvoirt komt bij Vught.

Herindelingsontwerp Haaren

Het ‘herindelingsontwerp Haaren’ is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. Het vermeldt bijvoorbeeld hoe de nieuwe gemeentegrenzen van Oisterwijk, Vught, Tilburg en Boxtel gaan lopen, wat de beoogde herindelingsdatum is (1 januari 2021) en welke visies en uitgangspunten bij de herindeling van toepassing zijn. Ook gaat het ontwerp in op de criteria waaraan de provincie en minister de herindelingsplannen toetsen.

De gemeenteraad besluit

In december 2018 nemen de gemeenteraden een besluit over het herindelingsontwerp. Zijn de raden het eens met het ontwerp en stellen ze dit ongewijzigd vast, dan volgt de officiële bekendmaking en start de inzageperiode. Binnenkort leest u hier meer over.

Alles over de herindeling

Op de speciale herindelingspagina van de gemeente Haaren vindt u alles wat met de herindeling te maken heeft. Ook het concept herindelingsontwerp kunt u daar inzien.