Herindelingsontwerp Haaren

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 december (Tilburg) en 18 december 2018 een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na het besluit van de gemeenteraden heeft het herindelingsontwerp tot en met 14 februari 2019 ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode zienswijzen indienen.

Herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. De kern Helvoirt komt bij Vught.

Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen. U kunt het herindelingsontwerp vinden op: www.haaren.nl/herindeling.

Hoorzitting

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, kan deze mondeling toelichten of verduidelijken. Daartoe is er op dinsdag 9 april een hoorzitting. De indieners krijgen hiervoor een uitnodiging. U bent niet verplicht hiervan gebruik te maken. Let op: in de hoorzitting kunt u uw zienswijze toelichten of verduidelijken, maar u kunt geen nieuwe argumenten inbrengen.