Hervatting commissievergadering - 22 september

19 september 2022
Algemeen
Raadhuis

De vergadering begint om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen. 

Agenda

  • Gebiedsvisie 'Voormalig Kamp Vught en omgeving'

De sleutel tot verbetering in het gebied, is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en hoofdentree van de Penitentiaire Inrichting (PI). Er is geprobeerd om de landschappelijke en ecologische impact zo gering mogelijk te laten zijn. 

  • Budget-basissubsidie Vughtse Omroep Stichting (VOS) 2022

De raad wordt gevraagd de basissubsidie toe te kennen aan de lokale omroep en een incidentele subsidie voor de opstartkosten. Daarnaast kan de raad zich uitspreken over een aanvullend aanbod in dienstverlening, overeenkomstig de motie 'Afwegingskader toekomstige zendlicentie' van 11 februari 2021. 

  • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 

Nieuwe inkoopafspraken en aanvullingen maken het noodzakelijk dat de Verordening opnieuw wordt vastgesteld. 

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via www.vught.nl/gemeenteraad of de qr-code. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is de vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

qr-code www.vught.nl/gemeenteraad