Het Buurtpreventieteam Vught weer proactief en zichtbaar in de wijk

Publicatiedatum: 
9 jun 2020
Het Buurtpreventieteam Vught heeft zich, net als ieder ander, de afgelopen tijd gehouden aan de RIVM afgekondigde maatregelen. Hierdoor konden zij niet fysiek in de wijk actief zijn. Maar sinds 1 juni is dit weer mogelijk. Het team, bestaande uit 25 enthousiaste leden, gaat weer in wisselende samenstelling enkele avonden in de week proactief op pad in de Vughtse wijken en Cromvoirt.

Het Buurtpreventieteam Vught draagt bij aan een veilige woonomgeving en attendeert bewoners op onveiligheden en geven preventietips. Het team let op onveilige situaties die mogelijk inbraak bevorderend kunnen zijn en melden dat aan de betrokkenen. Vanuit de politie en de gemeente krijgen zij informatie om, indien daartoe aanleiding bestaat, in bepaalde wijken/straten extra alert te zijn.

Oproep voor vrijwilligers

Graag wil het team zich uitbreiden met vrijwilligers die streven naar een veilige buurt en daarvoor enkele keren per maand in teamverband een surveillance ronde willen lopen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld leden van bestaande, wel of niet geregistreerde, Buurt WhatsApp groepen die kunnen integreren in het team. Maar ook voor hun eigen WhatsApp groep waardevolle informatie en kennis kunnen opdoen.

Interesse?

Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie aanmelden bij Info@buurtpreventievught.nl , buurtpreventievught@hotmail.com, via de website www.buurtpreventievught.nl of via 06 14 83 83 16.