Het Vughts Sportcafé op vrijdag 15 maart

Publicatiedatum: 
23 jan 2019
Op vrijdag 15 maart organiseren MOVE Vught en Vughtvoorelkaar het Vughts Sportcafé. Het Sportcafé vindt plaats in het raadhuis van Vught. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten waarom? Lees dan de komende weken de verhalen van MOVE Vught, Vughtvoorelkaar en de gemeente. Deze week: Mike Wiersema, buurtsportcoach MOVE Vught.

Wat doet een buurtsportcoach?

Samen met mijn collega’s, Valentine en Jeroen, organiseren wij sport- en beweegactiviteiten voor alle leeftijden en doelgroepen in de gemeente Vught. Wij ondersteunen buitenschoolse sport activiteiten voor kinderen van de basisscholen en stimuleren bewegen in de openbare ruimte. We werken samen met verschillende organisaties om alle volwassenen en kinderen te betrekken bij het sport- en beweegaanbod. En daarnaast hebben wij een adviserende en informatieve rol.

Nieuwe initiatieven en samenwerkingen

Het Sportcafé is een mooie gelegenheid om door middel van de gevarieerde workshops kennis te vergaren en te delen. Kennis die u kunt gebruiken voor de taken en (toekomst)plannen binnen uw vereniging. Het Sportcafé is niet alleen voor bestuursleden, maar juist ook voor commissieleden en train(st)ers. Daarnaast is het Sportcafé de ideale plek om collega’s van andere verenigingen te ontmoeten en op een informele wijze met elkaar in gesprek te gaan. En daar komen vaak hele mooie initiatieven en samenwerkingen uit voort.

Welke workshop ga ik volgen?

Alle workshops zijn leuk en interessant. Het is lastig om er hier één uit te lichten, omdat iedereen een andere beweegreden heeft om naar een workshop te gaan. Dit is afhankelijk van uw interesse en functie. Als ik dan toch een keuze moet maken, vind ik het heel leuk dat we twee workshops hebben die echt gericht zijn op trainers.

Komt u ook?

Het Sportcafé is voor bestuursleden, commissieleden, trainers en geïnteresseerden, maar ook voor andere sectoren die interesse of raakvlakken hebben met sport en bewegen. Hebt u interesse om te komen? Meldt u zich dan aan via www.movevught.nl en geef de twee workshops naar keuze door.