Het Vughts Sportcafé op vrijdag 15 maart

Publicatiedatum: 
20 feb 2019
Op vrijdag 15 maart organiseren MOVE Vught en Vughtvoorelkaar het Vughts Sportcafé. Het Sportcafé vindt plaats in het raadhuis van Vught. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten waarom? Lees dan de komende weken de verhalen van MOVE Vught, Vughtvoorelkaar en de gemeente. Deze week: Ancke Sikkers, projectleider van Vughtvoorelkaar

Vughtvoorelkaar

Vughtvoorelkaar is een digitaal platform waar vraag en aanbod over vrijwillige inzet en burenhulp bij elkaar komen. We helpen inwoners aan vrijwilligerswerk. Daarnaast zorgen we dat de vraag naar vrijwilligers ingevuld wordt. Dit doen wij digitaal of persoonlijk. Ook ondersteunen en adviseren we verenigingen en stichtingen in het werken met vrijwilligers. Het gaat dan om onderwerpen als vrijwilligersbeleid maken, nieuwe vrijwilligers werven, verzekeringen en een veilig sportklimaat creëren.

Ontmoeting staat centraal

Het Sportcafé is de plek waar kennis gedeeld kan worden en ontmoeting centraal staat. Verschillende verenigingen en stichtingen ontmoeten elkaar en kunnen op deze manier ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Bij een eerdere editie van het Sportcafé, was ik erg enthousiast en zat ik vol nieuwe ideeën.

Workshop: Veilig Sportklimaat

Mijn voorkeur gaat uit naar de workshop over Veilig Sportklimaat. Dit is en blijft een actueel thema waarvan ik het belangrijk vind dat sportverenigingen er aandacht voor hebben. Tijdens deze workshop wisselen we opgedane ervaringen uit en gaan we samen aan de slag met de beginselen van het opzetten van een veilig sportklimaat.

Komt u ook?

Het Sportcafé is voor bestuursleden, commissieleden, trainers en geïnteresseerden, maar ook voor andere sectoren die interesse of raakvlakken hebben met sport en bewegen. Hebt u interesse om te komen? Meldt u zich dan aan via www.movevught.nl en geef de twee workshops naar keuze door.