Het Vughts Sportcafé op vrijdag 15 maart

Publicatiedatum: 
8 mrt 2019
Op vrijdag 15 maart organiseren MOVE Vught en Vughtvoorelkaar het Vughts Sportcafé. Het Sportcafé vindt plaats in het raadhuis van Vught. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten waarom? Lees dan de komende weken de verhalen van MOVE Vught, Vughtvoorelkaar en de gemeente. Deze week: Wil van Wanrooij, medewerker afdeling Ontwikkeling gemeente Vught.

Sportvisie als basis

De gemeente Vught heeft een paar jaar geleden een sportvisie vastgesteld. In deze sportvisie staan thema’s en plannen die de gemeente de komende jaren extra aandacht wil geven en ook hoe deze plannen uitgevoerd kunnen gaan worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanstelling van buurtsportcoaches. Zij zijn nu bekend onder de naam MOVE Vught.  MOVE Vught is betrokken bij bijna alles wat sport en beweegt in Vught.

Wat doet de gemeente?

De gemeente geeft elk jaar stimuleringssubsidies om sportverenigingen te ondersteunen, kent projectsubsidies toe als opstart voor nieuwe initiatieven op het gebied van sport en beheert en exploiteert een aantal buitensportcomplexen en sportzalen in Vught en Cromvoirt.

Ontstaan van Het Vughtse Sportcafé

Vught heeft altijd al een rijk (sport)verenigingsleven gehad. Al deze verenigingen zijn dagelijks bezig met een heleboel activiteiten. Zij zetten zaken in gang voor hun leden en houden de vereniging draaiende. In 2014 heeft een aantal bestuurders van sportverenigingen de gemeente gevraagd om verenigingen bij elkaar te brengen, elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Hieruit is Het Vughtse Sportcafé ontstaan. De organisatie van Het Vughts Sportcafé op 15 maart ligt bij MOVE Vught en Vughtvoorelkaar.

Workshop: multifunctioneel gebruik (sport)accommodatie

Eigenlijk zijn alle workshops interessant. Juist dat is een reden om u aan te melden voor het Sportcafé. Zoals eerder gezegd heeft Vught veel en mooie sportaccommodaties. Het is daarom zeker de moeite waard om nog eens goed te kijken en aandacht te vragen voor het nog beter inzetten van al deze accommodaties voor de sport. U verbetert hiermee de exploitatie van de gebouwen en lost mogelijk ook knelpunten op in de behoefte aan accommodaties.

Komt u ook?

Het Sportcafé is voor bestuursleden, commissieleden, trainers en geïnteresseerden, maar ook voor andere sectoren die interesse of raakvlakken hebben met sport en bewegen. Hebt u interesse om te komen? Meldt u zich dan aan via www.movevught.nl en geef de twee workshops naar keuze door.