Hoe gaan we om met onze riolering?

Publicatiedatum: 
12 jul 2017

Hoe gaan we de komende jaren om met onze riolering en waterhuishouding in Vught? Belangrijke vragen want het veranderende klimaat, hevige buien en intense droogte hebben gevolgen voor de wijze waarop we met het water omgaan in onze gemeente. 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan

In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan zetten we het bestaande beleid zoveel mogelijk voort. We kijken hoe we omgaan met wateroverlast en bijvoorbeeld de gevolgen van de plannen aan het spoor en de rijksweg N65 voor het grond- en oppervlaktewater. De subsidie voor het afkoppelen van regenwater blijft bestaan. 

Plan in concept

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2023 is een concept. Dat betekent dat we het nog kunnen aanpassen. Daarom willen we graag van u weten, wat u ervan vindt. U kunt het Plan opvragen. Stuurt u dan een e-mail naar gemeente@vught.nl of bel 073 65 80 680. Het Plan ligt ook ter inzage op het gemeentekantoor aan de Secr. van Rooijstraat 1. U kunt het plan hier inzien. 

Wat vindt u? 

Wilt u een opmerking maken op het Gemeentelijk Rioleringsplan? Dan kunt u een zienswijze indienen. Stuur uw opmerking/zienswijze vóór 14 augustus naar de gemeente Vught, postbus 10100, 5260 GA, Vught. Dan nemen we uw bijdrage mee voordat de gemeenteraad zich over het Plan buigt. Het is de bedoeling dat de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan op 5 oktober 2017 vaststelt.