Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden. Hebt u te maken met huiselijk geweld? Of weet u iemand die hieronder lijdt? Meld dit bij het Steunpunt huiselijk geweld of bij de politie.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Bij direct gevaar bel 112.

Slachtoffers, plegers of andere betrokkenen kunnen dag en nacht terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld telefoon 09 00 12 62 626. U wordt direct doorverbonden met een steunpunt in de buurt. U krijgt advies, informatie of direct hulp. De hulp is gratis.

Meer informatie

Wat gebeurt er met een melding?

Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeesters kunnenbewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld dreigt. Iemand die huiselijk geweld veroorzaakt, mag dan tien dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst kan hulp krijgen.

Meldcode voor professionals

Iedereen die werkt met kinderen of volwassenen, moet werken met een meldcode. Hierin staat wat een professional het beste kan doen als hij of zij mishandeling vermoedt. Meer informatie? Kijk op www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Vormen

  • Kinder- en ouderenmishandeling
  • Eerwraak, vrouwenbesnijdenis of huwelijksdwang
  • Geweld door (ex)partners, ook psychische mishandeling (zoals schelden, kleineren en bedreigen) en stalking

Voorbeelden

Voorbeelden van huiselijk geweld zijn: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.