Iemand voordragen voor lintje voor 2025?

27 juni 2024
Algemeen

Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze Koninklijke onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren die zich lang en op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van 2025 kan dat tot 1 juli 2024.

Degene die u voordraagt, moet zich hebben onderscheiden door bijzondere verdiensten. Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer voor de samenleving heeft gedaan of betekend dan verwacht mag worden. 

Neem contact op
Wilt u voor iemand uit Vught een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op met Yolanda van den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente Vught via telefoonnummer 073-6580133. Zij kan u in grote lijnen vertellen aan welke landelijk vastgestelde criteria uw aanvraag moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag. 

Vertrouwelijk 
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet automatisch dat de Koninklijke onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat u als aanvrager de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt. Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Kijk ook op onze website www.vught.nl/onderscheidingenexterne-link-icoon voor alle informatie en het formulier.