Informatie over evenementen tijdens de Coronacrisis

Het is voor de gemeente Vught niet mogelijk met zekerheid te zeggen wanneer evenementen weer zijn toegestaan. Tot 1 juni zijn alle evenementen in ieder geval verboden. Het kan zijn dat het kabinet deze maatregel verlengt. Hebt u vragen over uw eigen evenement? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Vught via telefoonnummer 073 65 80 680.

Actuele informatie over het Coronavirus

Evenementen mét vergunning

Met aanvragen voor evenementen die vergunningsplichtig zijn, gaan we als volgt om:

 • Organisatoren van evenementen in juni worden benaderd door de gemeente. De organisatoren bepalen of zij het risico willen lopen, dat het verbod op evenementen na 1 juni verlengd wordt. Als de organisatoren ervoor kiezen de aanvraag door te laten lopen, gaat de gemeente verder met de beoordeling en laat dan zo snel mogelijk weten of het evenement een vergunning krijgt.
 • Evenementen in juli-augustus, óók als ze (ruim) voor de Coronacrisis zijn aangevraagd, krijgen vier weken voor het evenement plaatsvindt te horen of zij een vergunning krijgen. Dit kan betekenen dat de gemeente de aanvraagprocedure opschort tot vier weken voor de datum van het evenement.
 • Evenementen in september tot en met december beoordelen we zoals we normaal doen.

Belangrijk: alle verleende evenementenvergunningen in 2020 zijn onder voorbehoud van verdere besluiten over de Coronacrisis door het kabinet of de Veiligheidsregio.

Pas wanneer een organisator een vergunning krijgt, brengen we leges in rekening. Als uitzondering op onze normale werkwijze brengen we geen kosten in rekening wanneer de aanvraag door de organisatoren zelf wordt ingetrokken. Hiermee komen we tegemoet aan de onzekere tijden voor organisatoren van evenementen.

Evenementen zonder vergunning, maar met meldingsplicht

Tot 1 juni zijn alle evenementen verboden. Dus ook de evenementen waarvoor alleen een meldingsplicht geldt. Na 1 juni mogen deze evenementen weer, tenzij het kabinet het verbod verlengt. 

Evenement uitstellen?

We snappen dat organisatoren hun evenement willen uitstellen. We werken hier graag aan mee, maar vragen organisatoren wel rekening te houden met het volgende.

In de tweede helft van dit jaar is de evenementenkalender in onze gemeente al flink gevuld. Hierdoor kan het zijn dat er simpelweg geen ruimte meer is voor nieuwe evenementen. We moeten bovendien rekening houden met de capaciteit van de politie om evenementen te begeleiden. Die capaciteit is vaak al krap. Wanneer evenementen uit de eerste helft van 2020 verplaatst worden naar de tweede helft, wordt er nog meer een beroep gedaan op de schaarse capaciteit van de politie. Dit kan betekenen dat voor evenementen, die uitgesteld worden tot de tweede helft van 2020, geen vergunning verleend kan worden. Wij vragen uw begrip hiervoor!

Online aanvragen niet mogelijk

Daarom is het op dit moment ook niet mogelijk om online een aanvraag in te dienen volgens het “klaar terwijl u wacht principe”. Dit doen we omdat we zicht willen houden op aanvragen die gedaan gaan worden.

Aanvragen van een vergunning

Snel weten of u wel of geen vergunning nodig hebt?

Beantwoord dan de onderstaande vragen:

 • Zijn er meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig bij uw evenement?
 • Plaatst en gebruikt u een tent voor meer dan 50 personen?
 • Wilt u de straat afsluiten voor het doorgaande verkeer?
 • Verstrekt u tegen betaling alcoholische drank?
 • Maakt u gebruik van een professionele geluidsinstallatie (met DJ)?

Hebt u alle vragen met NEE beantwoord, dan hoeft u uw evenement alleen te melden. Omdat het digitaal aanvragen op dit moment niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de gemeente Vught voor een aanvraagformulier.

Algemene regels

Ook als u uw evenement niet hoeft te melden, gelden er algemene regels. Daarnaast zijn er aanvullende regels voor rommelmarkten, vuurkorven en fakkels, barbecueën en kleine tenten.

Vergunning aanvragen

In alle overige gevallen heeft u voor uw evenement wel een vergunning nodig. De vergunning kunt u digitaal aanvragen. In uw aanvraag kunt u ook toestemming vragen voor:

 • Het verstrekken van alcoholische drank
 • Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Het plaatsen van aankondigingen

Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente. Wij denken graag met u mee en bekijken samen wat u voor uw evenement nodig hebt.