Inloopbijeenkomst Vught droog

Publicatiedatum: 
14 jun 2018
Project aanleg nieuwe kering op landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven

Projecten in en rond Vught

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de gemeente Vught betekent dit dat als de Essche Stroom overstroomt, dit water niet de bebouwde kom van Vught mag bereiken. De huidige regionale kering langs de Essche Stroom ten zuiden van Vught, tussen de spoorlijn en de A2, voldoet niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 150 jaar, het water uit de Essche Stroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught bereikt. De huidige kering kan niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming als regionale kering kan bieden. Daarom wordt er een nieuwe kering aangelegd op de Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven.

Wat kunt u verwachten tijdens de inloopbijeenkomst?

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u zich laten informeren over het ontwerp van de nieuwe regionale kering en andere projecten die in voorbereiding zijn. Medewerkers van het waterschap en de gemeente Vught zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden of toelichting te geven.

Wat kunt u zelf doen om wateroverlast te voorkomen?

U staat er misschien niet bij stil, maar u kunt zelf ook iets doen aan bewust omgaan met water en zo een steentje bijdragen om uw eigen omgeving te wapenen voor de klimaatverandering en wateroverlast. U kunt in uw eigen tuin tegels vervangen door bijvoorbeeld gras. Zo kan het water beter afgevoerd worden. Alle kleine initiatieven samen zorgen voor een groot effect. Tijdens de inloopavond laten we u wat voorbeelden hiervan zien.

Op de hoogte blijven

Bent u verhinderd en wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de projecten in Vught? Op de website www.dommel.nl vindt u de laatste informatie.

Samenwerking en financiering

Het project 'Nieuwe Regionale Kering Beukenhorst' wordt uitgevoerd en gefinancierd door Waterschap De Dommel in samenwerking met Landgoed Beukenhorst en Landgoed Groensche Hoeven. Overige betrokken partijen zijn Provincie Noord-Brabant, gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat.