Integraal Dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt

Publicatiedatum: 
30 jun 2020
Bijna tien jaar geleden ging het van start: het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Cromvoirt. Inwoners en gemeente werkten samen aan een visie op de toekomst van het dorp. Het doel was – en is – om de leefbaarheid in Cromvoirt duurzaam te behouden en te bevorderen. Cromvoirt kwam in actie met werkgroepen, projecten en activiteiten. Anno 2020 is er veel bereikt. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Veel inwoners van Cromvoirt voelen zich nauw betrokken bij hun mooie dorp en zijn bloeiende gemeenschap. De bereidheid om zich ervoor in te zetten, is dan ook groot. Dat zien we terug in het actieve verenigingsleven en de vele vrijwilligers, maar ook in de grote belangstelling voor het iDOP. De Cromvoirtenaren steken graag de handen uit de mouwen, ook en vooral als het om de toekomst van het dorp gaat. Het enthousiasme voor het dorpsontwikkelingsplan bevestigt dat.

Een voortvarende aanpak

In 2012 ging iDOP voortvarend van start. Er kwamen werkgroepen van inwoners die zich over vier belangrijke onderdelen van het maatschappelijk leven in Cromvoirt bogen: Wonen, Sociale Leven, Voorzieningen en Buitenruimte (verkeer, recreatie en toerisme). Daarnaast kwam er een ‘Leefbaarheidsagenda’ met activiteiten en projecten, gericht op de leefbaarheid én de toekomst van Cromvoirt. Samen met de gemeente hebben de inwoners veel ideeën in de afgelopen jaren vorm én inhoud gegeven in de Cromvoirtse samenleving. Mét succes, zo blijkt.

Voorzieningen/Wonen

Cromvoirt wil graag zijn voorzieningen behouden en wenst een goede mix in het woningaanbod voor jong én oud. Een aantal projecten is nog in uitvoering. De renovatie van het Dorpshuis en ontmoetingscentrum The Battle Axe is nog maar net begonnen en de realisatie van betaalbare woningbouw krijgt haar beslag in het woningbouwprogramma van de komende jaren.

Sociaal leven/Buitenruimte

De samenwerking tussen jong en oud heeft een impuls gekregen. Tot op de dag van vandaag vinden de twee leeftijdsgroepen elkaar in gemeenschappelijke activiteiten op de basisschool. Ook op het gebied van toerisme is er flink aan de weg getimmerd. Zo zijn er meer B&B ’s gekomen in Cromvoirt. Verder zijn er aantrekkelijke ‘struin’ wandelpaden aangelegd en krijgen de campings een kwaliteitsverbetering.

Verkeer

Vanzelfsprekend heeft ook het verkeer de aandacht. Inwoners wensen meer verkeersveiligheid en minder verkeersoverlast. De werkgroep ‘Veilig Verkeer Cromvoirt’ (VVC) zet zich in voor de verkeersproblematiek in het dorp. De aandachtspunten komen terug in de leefbaarheidsagenda.

Evaluatie

Begin dit jaar evalueerden de inwoners en gemeente het iDOP. Het onverwoestbaar Cromvoirts enthousiasme bleek na alle jaren nog niet geluwd. Gelukkig maar. Natuurlijk helpt het dat allerlei zaken goed van de grond komen en dat de Cromvoirtse daad zich vaak snel bij het woord voegt.

En nu?

Samen met de gemeente willen de inwoners door met het leefbaarheidsprogramma. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering: meer samenhang en samenwerking tussen de werkgroepen en nog betere afstemming met de gemeente. Na de zomer volgt er een bewonersbijeenkomst over de resultaten en toekomst van het iDOP, maar vooral over een duurzaam leefbaar Cromvoirt.