Portefeuille

 • Participatie
 • WSD 
 • Volksgezondheid
 • GGD
 • Ouderen
 • Integratie en maatschappij
 • Communicatie en voorlichting

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuurslid, MKB Vught (onbezoldigd)
 • Deelnemer Kernteam Bestaanszekerheid (onbezoldigd)
 • Mede-eigenaar ByMinga bv (onbezoldigd)
 • Voorzitter, Stichting Wij Omarmen (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen