Jeugdoverlast

Hebt u overlast van jongeren in uw buurt? Schakel dan de politie in en bel 0900 88 44 of stuur een e-mail naar boa@vught.nl.

Hangjongeren

U hebt overlast van hangjongeren. Bijvoorbeeld omdat ze veel alcohol of drugs gebruiken, schreeuwen, harde muziek draaien, ruzie maken, voorbijgangers beledigen of bedreigen en/of rotzooi maken? Samen met politie, bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s), jongerenwerkers, het Openbaar Ministerie, Bureau HALT en u nemen we maatregelen om overlast door jongeren te verminderen.