Jos den Otter (raadslid)

Portefeuille

  • Arbeid en inkomen
  • Subsidies
  • Recreatie en toerisme

Nevenfuncties

  • Penningmeester, Cromvoirtse fanfare (onbezoldigd)

  • Voorzitter, ondernemerskamer Vught (onbezoldigd)

  • Bestuurslid, Hoofdbestuur MKB Nederland (onbezoldigd)

  • Adviseur HKB-Advies ‘s-Hertogenbosch (bezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen